აკადემიური ნაშრომების არქივი

შემოგვიერთდით

facebook

large view
small view

სასწაულის კომპოზიცია

ივანე ამირხანაშვილი_2008

სასკოლო-საგანმანათლებლო პროგრამები საქართველოს მუზეუმებში

თინათინ ივანიშვილი_2018

ქართული ლიტერატურული რუკის ხელახალი ფორმირება. ბოლშევიზმი და ქართული ლიტერატურა

გაგა ლომიძე_2017

X საუკუნის ქართული და ბულგარული ჰიმნოგრაფიის ისტორიიდან

ლელა ხაჩიძე_2012

,,ბანალური ნაციონალიზმის’’ გამოვლენის ფორმები აფხაზეთში და მისი გავლენა ქართულ-აფხაზურ ურთიერთობებზე

მარიამ მორგოშია_2018

სუფრის თემა უახლეს ქართულ ვიზუალურ ხელოვნებაში

ნიკოლოზ ნადირაშვილი_2014

ინტერტექსტუალობა გურამ რჩეულიშვილის შემოქმედებაში

მაია ნინიძე, მაია ჯანგიძე_2019

ცნება „ლიტერატურული ჯადოსნური ზღაპარი“ და ჰანს ქრისტიან ანდერსენის ზღაპრები

ანდრეი კოროვინი_2019

ნაციონალური ნიჰილიზმი და იდენტობის კრიზისი საბჭოთა/პოსტსაბჭოთა პერიოდის ქართულ ლიტერატურაში

მზია ჯამაგიძე_2019

ავტორის პრობლემა გურამ რჩეულიშვილის შემოქმედებაში

მანანა კვაჭანტირაძე_2015

ქალაქური პარადიგმა

რამაზ ჭილაია_2014

შუა საუკუნეების ტრადიცია და ნოვაცია თანამედროვე ქართულ რელიგიურ მინანქარში (წმ.გიორგის გამოსახულებათა მაგალითზე)

გვანცა გეგეჭკორი_2009

მთარგმნელის პრობლემა ძველ საქართველოში და საკითხის კვლევის ძირითადი მეთოდოლოგიური ასპექტები

ნანა მრევლიშვილი, ეკა ჩიკვაიძე_2008

კათოლიკური ეკლესიები საქართველოში: ისტორია და არქიტექტურა

ნათია ნაცვლიშვილი_2019

გალაკტიონის ცნობილი ლექსის უცნობი სონეტური ვარიანტი

თამარ ბარბაქაძე _2009

თეატრი არათეატრალურ სივრცეში

ქეთევან შავგულიძე_2011

ღვინის ტურიზმის დანიშნულების ადგილის კონკურენტუნარიანობა: საქართველოს მაგალითი

გვანცა სეხნიაშვილი_2020

ფარდობითი დეპრივაცია და ფერადი რევოლუციები პოსტ-საბჭოთა ქვეყნებში

ნინო მაჩურიშვილი_2018

სატელევიზიო რეკლამის მხატვრულ-შემოქმედებითი ასპექტები (სიტყვა, მუსიკა და ფერი სატელევიზიო რეკლამის სტრუქტურაში)

ვლადიმერ ტატიშვილი_2013

კონსენსუსი და დაპირისპირება თანამედროვე ქართულ სამზარეულოში: სემიოტიკური ანალიზი

ნინო რჩეულიშვილი_2019

რევაზ სირაძე - "კულტურა და სახისმეტყველება"

ნანა გონჯილაშვილი_2008

მირზა გელოვანის „დაბრუნებული“ სონეტები და სხვა ლექსები

თამარ ბარბაქაძე_2015

ქისტური თქმულებისა და ქართული „ეთერიანის“ საერთო მითოსური ფესვები

რუსუდან ჩოლოყაშვილი, ქევინ თუითი_2020

ქალაქი – კულტურული სივრცე სიმბოლისტურ ტექსტში (ინტერტექსტი და ქართული შემოქმედებითი გამოცდილება)

თამარ პაიჭაძე_2018

მემკვიდრეობის განაწილების გენდერული ასპექტები ქართულ კულტურაში

მაია არავიაშვილი_2015

ირმა რატიანის ნაშრომი _ ფაბულა და სიუჟეტი Pro et Contra თბ., ლიტერატურის ინსტიტუტის გამომცემლობა, 2011

რუსუდან ცანავა_2012

რეალიზმი რუსული კულტურის ისტორიულ-ლიტერატურული ევოლუციის ჭრილში (განვითარება მოდერნულობის პარადიგმის ჩარჩოებში)

ტატიანა მეგრელიშვილი_2012

პერსონაჟთა ქცევის კონცეპტუალური მოტივაციები ვაჟაფშაველას „სტუმარ-მასპინძელში“

მანანა კვაჭანტირაძე_2020

ჯოისის „ულისეს“ ქართული თარგმანი

მანანა გელაშვილი, მაია ყიასაშვილი _2020

სოციო-ლიტერატურათმცოდნეობითი დისკურსის ზოგიერთი ასპექტი

ნათელა ჩიტაური / შორენა შამანაძე_2016

ავტორის სახის მარკერები იმპერსონალურ თხრობაში (გაბრიელე დ' ნუნციოს

სალომე კენჭოშვილი_2013

ინტეგრაცია და იდენტობა

მზია ჩიხრაძე, ქეთევან (ქეთი) შავგულიძე, მარიამ შერგელაშვილი, მარიტა სახლთხუციშვილი, ლანა ქარაია_2019

ტრავმული მეხსიერების რეპრეზენტაცია ჩან-დონ ლის კინოში

ნინო შველიძე_2019

დანტე, ჯოზეფ კონრადი და იოანეს გამოცხადება ტომას ელიოტის

თემურ კობახიძე_2011

ზებუნებრივ არსებასთან ქორწინების უძველესი მოტივი ზღაპარში

ელენე გოგიაშვილი_2011

ანთროპოლოგიური მიდგომა ლიტერატურათმცოდნეობაში

ალექსანდრე პანოვი_2009

კვლავ ძველი ქართული მწერლობის პერიოდებისა და მიჯნებისათვის

ლაურა გრიგოლაშვილი_2008

HOPPLA. . . თამაში დროსა და სივრცესთან

ქეთევან შავგულიძე_2016

გიორგი ნიკოლოზის ძე ოქროპირიძე - „დაბახანა“ კომპლექსური კვლევა და კონსერვაცია/ რესტავრაცია

სესილი სორდია_2018

მოდერნიზმის ეპოქა, როგორც მითოსს მოკლებული დრო, კონსტანტინე გამსახურდიას რომანში ,,დიონისოს ღიმილი:

კონსტანტინე ბრეგაძე _2012

ქრისტიანული საღვთისმსახურო მუსიკა XIX-XXI საუკუნეების თბილისში

ნინო ნანეიშვილი_2020

ამირანის მითის კომპოზიციური თავისებურებანი

დალილა ბედიანიძე_2008

ოთხთავის შექმნის ერთი მივიწყებული პრინციპი

გოჩა კუჭუხიძე_2018

"ირმიგალი" – გალაკტიონ ტაბიძის ენიგმატური ლექსემა

თეიმურაზ დოიაშვილი_2018

მესამე სივრცის შექმნა როგორც ნაციონალური ნარატივისგან თავის დაღწევის მცდელობა

მზია ჯამაგიძე_2018

მხატვრულ-სტილისტური ტენდენციები აჭარაში მოღვაწე მხატვართა შემოქმედებაში (XX საუკუნის 60-70 იანი წლები)

ლიკა იობიძე_2019

მოდერნისტული ძიებები XX საუკუნის პირველი ათწლეულების ქართულ კინომხატვრობაში

მარიამ ჩორგოლიანი_2016

ქართველობის პერფორმანსი: გიდების მიერ საქართველოს პრეზენტაცია უცხოელ სტუმრებთან

სალომე დავითაშვილი_2017

ხელოვნება და ხელოვანები რომის კათოლიკური ეკლესიის მეცენატობის პირობებში - მიქელანჯელოს მიერ განხორციელებული პროექტების

გიორგი ჭეიშვილი_2014

"მეხელთა" მოღვაწეობის ისტორიიდან (სტეფანე სანანოისძე - ჭყონდიდელი)

ლელა ხაჩიძე_2013

რომანტიზმი: ტექსტი და კონტექსტი

გაგა ლომიძე_2015

გამზიარებელი

თამარ ბარბაქაძე_2014

თანამედროვე და უახლესი თეატრი — დეფინიცია და საზღვრები

ლაშა ჩხარტიშვილი_2019

მთვარისკენ სწრაფვის და მასზე ცხოვრების ასახვის თავისებურებები უახლეს სათეატრო ხელოვნებაში

ლაშა ჩხარტიშვილი_2019

ძალაუფლებრივი დისკურსი ქართველი პოლიტიკოსი ქალების ნარატივებში (პოლიტიკური გადაცემების საფუძველზე)

ანი ლემონჯავა_2018

"სუბიექტური თხრობა და ციტირებული მეტყველება": ისტორია, თეორია და პრაქტიკა (XX საუკუნის დასავლეთ-ევროპული რომანის მიხედვით)

თამარ ჩიხლაძე_2008

ბიოგრაფიული ნაწარმოებების შექმნის ეპისტემოლოგიური ასპექტები

შაფაქ დადაშოვა_2018

კლასიკური პრაგმატიზმი: მიმოხილვა

ანდრეი ტაშევი_2012

სარა კეინი და თანამედროვე ბრიტანელ ქალთა დრამატურგია

ანა კვინიკაძე_2018

აკაკი წერეთლის უცნობი რუსულენოვანი ავტოგრაფები (ტექსტოლოგიური ანალიზი)

მაია ნინიძე_2013

სიტუაციის კომპოზიცია აგიოგრაფიაში

ივანე ამირხანაშვილი_2011

აგიოგრაფიის ანტიგმირი

ივანე ამირხანაშვილი_2014

ღვინის ტურიზმის დანიშნულების ადგილის კონკურენტუნარიანობა - ტურისტების პერსპექტივა: საქართველოს მაგალითი

გვანცა სეხნიაშვილი_2020

ეკონომიკური პრობლემები XX ს. დასაწყისის ქართული სოციო-კულტურული დინამიკის ჭრილში (გერონტი ქიქოძე – მზერის გადანაცვლება)

ნონა კუპრეიშვილი_2017

ტელეიკონური გამოსახულება 1970-1980-იან წლების საქართველოში

პაპუნა ჩივაძე_2018

ბარათაშვილის პოეზიის ანტითეზები

თამაზ ვასაძე_2017

პიროვნული იდენტობის ჩამოყალიბება ქართულ კონტექსტში - რაოდენობრივი და თვისებრივი მიდგომა

ნინო სხირტლაძე_2015

აგიოგრაფიული ციტატა

ივანე ამირხანაშვილი_2015

ქართული ლიტერატურული რუკის ხელახალი ფორმირება. ბოლშევიზმი და ქართული ლიტერატურა

გაგა ლომიძე_2017

ბულგარული ბახუსური პოეზია XIX საუკუნიდან: კონტექსტი, სპეციფიკა და ლირიული თემატიკა

ანა ალექსიევა_2012

არტისტული თამაშის ვარიაციები ქართული მოდერნისტული რომანების მიხედვით

მაია ჯალიაშვილი_2011

ოჯახი და საოჯახო ყოფა თურქეთელ ქართველებში (ინეგოლის რაიონის სოფელ ჰაირიეს მოსახლეობის მაგალითზე)

ნინო ოქროსცვარიძე_2014

ნოვატორული მხატვრული საშუალებები (კონსტრუქტივიზმი, პროექციული დეკორაცია) ელენე ახვლედიანის სცენოგრაფიაში. 1920-30-იან წლებში განხორციელებული ნამუშევრების მაგალითზე.

ქეთევან შავგულიძე_2003

ევროკავშირი „ევროტურების“ საფუძველზე და პარალელები ქართულ რეალობასთან

ლიკა გაბისონია_2017

ქალური ენისა და თვითგამოხატვის პრობლემები ინგებორგ ბახმანისა და ლია სტურუას პოეტურ ტექსტებში

სალომე პატარიძე_2019

კულტურის სფეროს შემოსავლიანობის მენეჯმენტი მარკეტინგული კომუნიკაციების მეშვეობით

დოდო ჭუმბურიძე_2015

მე-17 საუკუნის ბოლოს იეზუიტთა სასწავლო თეატრში სამსახიობო ოსტატობის ავთენტური აღდგენის მცდელობა ფრანცისკუს ლანგის 1727 წლის ტრაქტატის

ლევან ტატიშვილი_2016

ქართული საფერხულო სიმღერები: მუსიკალური ენის თავისებურებები

ოთარ კაპანაძე_2014

სტალინი: დემიურგის მიწიერი განსხეულება*

გაგა ლომიძე_2018

ისევ "ათენი იერუსალიმის წინააღმდეგ" შესახებ (ლევ შესტოვის ტრაგედიის კონტრ-ელენ(ისტ)ური ფილოსოფია)

იორდან ლუცკანოვი_2012

წვირმის ეკლესიაში შემონახული ჭედური საკურთხევლის წინ დასადგამი ჯვრები

თამარ სეხნიაშვილი_2019

აბსურდის თეორია და აბსურდის თეატრი ქართულ სცენაზე

მართა კოპაძე_2019

იდიომების სტრუქტურა და სემანტიკა ქართულში (შედარებით-შეპირისპირებითი ანალიზი: ინგლისური, ახალი ბერძნული და რუსული ენების მასალის საფუძველზე)

ირინა ლობჟანიძე_2012

საჯაროობის შოკი: პრივატული და საჯარო სფეროების კონფლიქტი თანამედროვე ქართულ საზოგადოებაში

თათია კეკელია_2017

"დონ კიხოტი": აღორძინების ხანის ჟანრთა სინთეზი

ირაკლი კენჭოშვილი_2014

ბატონიშვილი ვახუშტი ენისა და წიგნის გამო ერთიანი საქართველოს ნიშანთა შორის

მერაბ ღაღანიდზე_2019

კანონი, როგორც ფუნქცია (კიმენი)

ივანე ამირხანაშვილი_2018

„ორმაგი აგენტები“

ქეთევან შავგულიძე_2019

მედეას არსის პრობლემატური საკითხები მითოსის ე.წ. ჰორიზონტალური და ვერტიკალური ტრადიციით შესწავლის ჭრილში

ქეთევან ნადარეიშვილი_2015

არაგვისა და "არაგვიანის" სემიოტიკა (ლინგვისტურ-სემიოლოგიური ძიებანი)

გოჩა კუჭუხიძე_2019

აგიოგრაფიის მკითხველი

ივანე ამირხანაშვილი_2019

თანამედროვე ქართული ფემინისტური აქტივიზმის მთავარი მიღწევები და გამოწვევები აქტივისტების პერსპექტივიდან

მარიამ ხოფერია_2018

კონსტანტინე ბრეგაძის "მოდერნი და მოდერნიზმი"

ბელა წიფურია_2018

ტრადიციული პოეზიის ნიშნები და მათი ფუნქცია მაჰმუდ დარვიშის ლექსში "შეყვარებული პალესტინიდან"

ნინო დოლიძე_2019

რობაქიძე contra სტალინი: ბოლშევიკური ბელადის ხატისა და სტალინის არიმანული არსის მითოსური ჰერმენევტიკა გრიგოლ რობაქიძის კულტურფილოსოფიურ ესეებში

კონსტანტინე ბრეგაძე _2018

თაობათა კავშირი - კულტურის ნიშანი

ივანე ამირხანაშვილი_2014

მოდერნიზმიდან პოსტ-პოსტმოდერნიზმამდე

რამაზ ჭილაია_2019

ლიდერობის წლები, ე.წ. „ტყვიის სამოცდაათიანები“ ჯუზეპე ჯენას რომანში ,,Italia De Profundis“

ტატიანა ა. ბისტროვა_2020

ფრინველისა და გველის ბრძოლის მითოლოგემა უძველეს გრაფიკულ გამოსახულებასა და ზეპირსიტყვიერებაში

ელენე გოგიაშვილი_2009

ჯგუფთაშორისი საფრთხის თეორიის შემოწმება: რეალისტური და სიმბოლური საფრთხეები, რელიგიურობა და გენდერი, როგორც წინარწმენის პრედიქტორები

ანა მაყაშვილი_2018

ქართული ფოლკლორული სანახაობების მხატვრული გაფორმების ტენდენციები

ავთანდილ ჩაჩავა_2016

აგიოგრაფიის ენა

ივანე ამირხანაშვილი_2009

გოეთეს სწავლება ურფენომენზე (Urphänomen) და მისი რეცეფცია გრიგოლ რობაქიძის შემოქმედებაში

კონსტანტინე ბრეგაძე_2011

ნიკოლოზ ბარათაშვილი და გერმანული რომანტიზმი

კონსტანტინე ბრეგაძე _2017

შემოქმედებითი პროცესის რეკონსტრუქცია აკაკი წერეთლის ,,აღმართ-აღმართისა“ და გალაკტიონ ტაბიძის ,,მთაწმინდის მთვარის“ მიხედვით

ნონა კუპრეიშვილი_2020

პოლიტიკური პროცესებისა და ლიტერატურული დისკურსის ურთიერთმიმართებისათვის. სოციალისტური ქვეყნების გამოცდილება

ირმა რატიანი, ელკა ტრაიკოვა_2019

ღირებულებები - კონცეფცია, კვლევა და ალტერნატიული მიდგომა

ლევან თარხნიშვილი_2013

გიორგი წერეთლის სარედაქციო პოლიტიკა გაზეთ „დროებაში“

ნათია ხუცურაული_2019

პოლიტიკური თეატრის იკონოგრაფია

სოლომონ ტაბუცაძე_2019

პოსტმოდერნისტული რომანის პოეტიკა (Summa postmodernica)

კონსტანტინე ბრეგაძე_2013

1920-იანი წლების ექსტრა-კანონიკური ლიტერატურა

ივან ხრისტოვი_2012

შურისძიების შედეგი და მისი პერსპექტივა (არტურ მილერის „სეილემის პროცესი“ მომზარდ მაყურებელთა თეატრში)

ლაშა ჩხარტიშვილი_2020

სიმბოლოს განმარტებისათვის

ანა ლეთოდიანი_2011

თამაზ ვასაძის ლიტერატურულ-ფილოსოფიურ ესსების კრებული

ქეთევან ნინიძე_2015

უდაბნო და მისი თილისმა, სუფიური მისტიკა იბრაჰიმ ალ-ქუნის რომანში

დარეჯან გარდავაძე_2016

გოეთეს "არჩევითი ნათესაობა" კონტრასტული ლინგვისტიკისა და თარგმანის თეორიის კონტექსტში (ეძღვნება ნელი ამაშუკელს)

ნატა ჯანელიძე_2009

XX საუკუნის ოციანი წლების ნარატიული სტრატეგიები

ნონა კუპრეიშვილი_2011

იდეოლოგიური დისკურსის ფუნქციონირება ტოტალიტარული რეჟიმის ოფიციალურ ტექსტებში (სტალინის 60 წლისთავისადმი მიძღვნილი კრებულის მასალების მიხედვით)

კონსტანტინე ბრეგაძე _2019

ნიკო ნიკოლაძის სარედაქტორო მოღვაწეობა

ნინო ჭიკაიძე_2019

ეროტიზმის მხატვრული რეპრეზენტაციები

ნონა კუპრეიშვილი_2018

სხეულის პრობლემა მარგარეტ ეტვუდის ტექსტში "წარღვნის წელი"

დიმიტრი ალექსანდროვი_2012

მხოლოდ დანაშაული და სასჯელი გადარჩა! აღმოსავლეთ ევროპული მსოფლიო ლიტერატურის ადაპტირება „ილუსტრირებული კლასიკიდან“ რუს კიკის „გრაფიკულ კანონამდე

მიშელ დე დობელეერი_2016

ბიბლიური პარადიგმატიკისა და სახისმეტყველების თავისებურებანი ვაჟა-ფშაველას შემოქმედებაში

ელისო კალანდარიშვილი_2012

ტრანსკულტურული ტექსტი და არაჰეგემონური უნივერსალიზმი. „ალი და ნინოს“ წაკითხვა გლობალური ლიტერატურული კვლევების კონტექსტში

ევა ა. ლუკაზჩიკი_2020

ლიტერატურული ტრადიციის გაგება ქართულ მოდერნიზმში

კონსტანტინე ბრეგაძე _2016

ტიპოლოგიური პარალელები (VIII-X საუკუნეების ქრისტიანული პოეზიის ისტორიიდან)

ლელა ხაჩიძე_2011

ზმის განმარტებისათვის

ლევან ბრეგაძე _2009

ჭარბი რითმის გაგებისთვის

აკაკი ხინთიბიძე_2008

აღმოსავლური კულტურის ელემენტები ევროპულ ავანგარდულ ძიებებში (ანტონენ არტო, პიტერ ბრუკი, ეჟი გროტოვსკი, ეუჯენიო ბარბა) 

გურამ კოკაია_2012

ბიბლიის განმარტების მეთოდები

ელისო კალანდარიშვილი _2009

კრეატიული მწერლები და მათი ღვთიური ინსპირაციის მოხმობა

საბარ სულთანი_2017

შუასაუკუნეებისა და რენესანსის ესთეტიკურ კატეგორიათა ურთიერთმიმართებისათვის

მაკა ელბაქიძე_2013

გენდერული სტერეოტიპები ქართულ სატელევიზიო გასართობ თოქ შოუებში

ანუკა ცაავა_2017

კარიკატურა, როგორც აზროვნების მოდელი საბჭოთა ტოტალიტარიზმის პირობებში

მანანა შამილიშვილი, ადა ნემსაძე_2019

რევოლუცია და შემოქმედებითი პროცესი. ქართული ლიტერატურული გამოცდილება

ირმა რატიანი_2013

ორვალენტიანი გარდაუვალი შემასმენელი ქართულში (ჩრდილოკავკასიურ ენათა, აფხაზურისა და ლეზგიურის, ზოგიერთი ჩვენებით)

ზურაბ ბარათაშვილი_2016

განდევნილი განცდა და მხატვრული ლიტერატურა

ნესტან კუტივაძე_2016

შიმშილის ხელოვანი და სიზიფე. აბსურდის ორი ადამიანი

ორნელა ტაჯინი_2013

აღმოსავლური ზღაპრების კრებულები ევროპაში: არაბული ღამეების ლიტერატურული და ხალხური ვერსიები

ელენე გოგიაშვილი_2017

"ხელოვნება როგორც ხსნის საშუალება" და "ისტორია როგორც ხელოვნების შექმნა" - გაფართოება, გამორიცხვა და განმეორება: დიმიტრი მერეჟკოვსკი და მისი ახლო მეგზურები

იორდან ლიუცკანოვი_2011

აკაკი წერეთლის პოეტიკა: ძირითადი ტენდენციები

თამარ ლომიძე_2020

ომი, ეპოქა, ქალაქი... (XX საუკუნის 90-იანი წლების მწვავე პრობლემები უახლეს ქართულ სათეატრო რეჟისურაში)

ლაშა ჩხარტიშვილი_2019

აგიოგრაფიის კულტუროლოგიური კონტექსტი

ივანე ამირხანაშვილი_2013

ჰერმენევტიკა - თეორია და პრაქტიკა

თინათინ თვალჭრელიძე_2010

თბილისის კლუბური კულტურა და ახალგაზრდების სუბკულტურული კაპიტალი

ლანა დავითულიანი_2019

ქართული მყარი სალექსო ფორმების აღმოსავლური წყაროები*

აპოლონ სილაგაძე_2016

გერმანული კინოექსპრესიონიზმი

მაია ქამუშაძე_2009

ბერნარდე ნეაპოლელისეული ხელნაწერები

გაგა შურღაია_2016

ქართული კრიტიკა რეცეფციული ესთეტიკის სათავეებთან

ნონა კუპრეიშვილი_2009

ავტორი რეალიზმის ეპოქაში

სოლომონ ტაბუცაძე_2013

მარტვიროლოგიის სათავეებთან

ლელა ხაჩიძე_2016

შემხებლობითი ინტერაქტივი და მისი გამოყენების ხერხები უახლეს ქართულ თეატრში

ლაშა ჩხარტიშვილი_2019

ეპიკური გმირის სიკვდილი და ომის აღქმის ზოგიერთი საკითხი არქაულ კულტურაში

კახა კაციტაძე_2008

წიგნების სიყვარული ათასწლეულის დასასრულს

ჯესიკა პრესმანი _2020

ნადირობის თემა სვანურ მუსიკალურ ფოლკლორში

მაკა ხარძიანი_2010

მუსიკალური თხრობის ვარიაციები ქართულ მოდერნისტულ რომანში

მაია ჯალიაშვილი_2015

ქართულ-ოსური ლიტერატურული ურთიერთობების ერთი ფურცელი

ალექსანდრე მღებრიშვილი_2019

ლიტერატურული ბაროკოს გეოგრაფია და ეროვნული თავისებურებანი

მაია ნაჭყებია_2015

ქართული მოდერნიზმი: ისტორიული კონტექსტი და ტიპოლოგია

ნათია სიხარულიძე_2016

შედარებითი მითოლოგია. გერმანია-საქართველოს შორის საზღვრის მონაცვლეობა – ამირანი ინტერესთა ცენტრში

დომინიკ ირტენკაუფი_2008

სტილი – კულტურული მდგომარეობა (მეტაფრასტიკის მაგალითზე)

ივანე ამირხანაშვილი_2016

გურამ წიბახაშვილის „განმარტებანი“ და ბორის შავერდიანის „ხუთი თანადროული ალბომი“

გურამ კაპანაძე_2014

ყველასაც თურმე ენა აქვს: ვაჟა-ფშაველას პოემა "გველის მჭამელი" Animal Studies-ის პერსპექტივიდან

ჰაიატე სოტომე_2018

X საუკუნის შუა ხანების ქართული საფასადო პლასტიკის თავისებურებანი კუმურდოს ტაძრის მაგალითზე

მედეა (დეა) გუნია_2015

ქართველი სტუდენტების მიერ ეროვნული იდენტობის თვითპრეზენტაცია ევროპის უნივერსიტეტებში

მანანა ენუქიძე_2019

კავკასიის ფრანგული დღიური

არჩილ წერედიანი_2019

სამსახიობო ოსტატობის მეთოდიკა ელია კაზანის შემოქმედებაში

ნელი ზაქარეიშვილი_2017

ფრიდრიხ ნიცშეს ფილოსოფიის ქრისტიანული ფალსიფიკაცია ერთ გალაკტიონოლოგიურ კვლევაში

მინდია ცეცხლაძე_2019

გერმანული ექსპრესიონისტული კინოს როლი ნაციზმის დაბადებაში

ლევან აბდუშელიშვილი_2020

მიხეილ ჯავახიშვილის თხზულებათა აუდიოვიზუალური ინტერპრეტაციები

ლელა წიფურია_2011

ქართული მოდერნიზმი როგორც ოქციდენტოცენტრიზმი (ქართული ლიტერატურული მოდერნიზმის სოციოკულტურული, ესთეტიკური და პოეტოლოგიური კონტექსტები)

კონსტანტინე ბრეგაძე _2015

მასალები გრიგოლ რობაქიძის შესახებ ჟენევის სახელმწიფო არქივიდან

მაია ვარსიმაშვილი-რაფაელი_2014

რენესანსი: კონტექსტი

გაგა ლომიძე _2014

ფემიციდის გაშუქების პრაქტიკა ქართულ სატელევიზიო მედიაში

ლელა ჯავახიშვილი_2020

რეზო ყარალაშვილი – ლიტერატურის თეორეტიკოსი (რეცეფციული ესთეტიკა)

ლევან ბრეგაძე_2017

ქართველი ემიგრანტი ხელოვანები თანამედროვე მსოფლიო ხელოვნების რთულ ლანდშაფტში

მზია ჩიხრაძე, ქეთევან შავგულიძე, მარიამ შერგელაშვილი_2019

ქართული ავანგრდი: ფუტურიზმი და სხვა

მზია ჩიხრაძე_2020

სერგეი მესხი და გაზეთი „დროება“

ნინო მჭედლიძე_2019

ირმა რატიანის „ქართული მწერლობა და მსოფლიო ლიტერატურული პროცესი“

თენგიზ კიკაჩეიშვილი_2016

ელეგია და კუბიზმი გიიომ აპოლინერის ალკოჰოლებში

ილია გასვიანი _2009

ნიკორწმინდის ეკლესიის კედლის მხატვრობაზე ჩატარებული გვიანი ჩარევები და მათგან გამოწვეული დაზიანება

ნინო კუბლაშვილი_2011

დრამატული კონფიგურაციის გენდერული ასპექტები (ავგუსტ სტრინდბერგის მამასა და დავით კლდიაშვილის დარისპანის გასაჭირში)

დავით გაბუნია_2019

ლეგენდა, მითი, სიმბოლო: ფენომენთა განმარტება ლიტვური თეატრისა და დრამატურგიის განვითარების კონტექსტში

ვიდა ბაკუტიტე_2012

ინსტალაცია, როგორც თანამედროვე ქანდაკების სახე და ანდრო ვეკუას შემოქმედება

მარიამ მამალაძე_2020

ურბანული სივრეცე გარდამავალ ხანაში და ახალი კულტურული პარადიგმა

ქეთევან ჯიშიაშვილი_2019

იმიგრანტებისა და ეთნიკური უმცირესობების შესახებ დისკურსი ქართველი ულტრანაციონალისტების ფეისბუქგვერდებზე

მახარე აჭაიძე_2019

ფრანც კაფკას ნოველა „განაჩენის“ („Das Urteil“) ეგზისტენციალური სივრცე

კონსტანტინე ბრეგაძე _2014

ტელე-კინო პროდუქცია როგორც მასობრივი მანიპულაციის საშუალება (საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენიდან ვარდების რევოლუციამდე)

რევაზ ჭიჭინაძე_2014

ავან-გარდი ქართულ თეატრში

ქეთევან შავგულიძე_2010

პოსტკოლონიური პერიოდის ქართულ-რუსული ურთიერთობები ქართულ მხატვრულ და პუბლიცისტურ პროზაში

ნატალია სვანიძე_2017

თვითკანონიზება - კანონის თეორიის ერთი წახნაგი

თინათინ ბიგანიშვილი_2011

1970-80-იანი წლების ქართული ხელოვნების ერთი მიმართულება

მარიამ ლორია_2014

არაბული ლექსის განახლებისათვის ბრძოლის II ეტაპი (მომხრეები და მოწინააღმდეგენი)

გიორგი ლობჟანიძე_2008

ზეპირი ისტორიების კვლევის მეთოდიკის ზოგიერთი საკითხი

მარინე ტურაშვილი_2009

საეკლესიო მონუმენტური მხატვრობა კომუნისტური ეპოქის საქართველოში

თეა ინწკირველი_2007

რომანტიზმი-ტრანსეროვნული დიალოგი

ლევან ბრეგაძე_2019

უძველესი ქართული ჯადოსნური ზღაპარის – "ანანას" გენეტიკური საფუძვლები

რუსუდან ჩოლოყაშვილი_2019

მოდისა და კინოს ურთიერთგავლენა 1950-60 წლების საფრანგეთში

ანა მესხიშვილი_2020

მასწავლებლის შეფასება საქართველოში: პროფესიული კაპიტალის პერსპექტივიდან

ნათია ანდღულაძე_2016

"თეთრი მანგურის" მიმართება სამონადირეო ბალადებთან

ოთარ ონიანი_2019

ტრადიცია, ინდივიდუალური ტალანტი და ინტერვალი: ვიაჩესლავ ივანოვისა და ტომას სტერნზ ელიოტის შედარებისთვის

იორდან ლუცკანოვი_2016

აღმოსავლური ფაიფურის (ჩინეთი,იაპონია) ტექნოლოგიური დახასიათება, რესტავრაცია/კონსერვაცია და კვლევა

ანა ჭუმბურიძე_2017

სახელმწიფო და ქართული თეატრის ურთიერთობის რამდენიმე ასპექტი პოსტსაბჭოთა პერიოდში

ლაშა ჩხარტიშვილი_2016

თანამედროვე ხელოვნების სექტორი საქართველოში

ნიკოლოზ ნადირაშვილი_2015

შუა საუკუნეების ქალაქ დმანისის მოსახლეობის სოციალური, ეთნიკური და კონფესიური სტრუქტურის საკითხები (ისტორიულ-არქეოლოგიური გამოკვლევა)

ჯიმშერ ჩხვიმიანი_2020

კლასიკოსთა თხზულებების აკადემიური გამოცემა და თანამედროვე ტექნოლოგიები

მაია ნინიძე_2014

ემოციური დისკურსის პრაგმაკომუნიკაციური ასპექტები იტალიურ და ქართულ ენებში

ნანა ლომია_2012

„მეფე ლირი“ ქართულ სცენაზე - რას გვეუბნება სტატისტიკა?

ლაშა ჩხარტიშვილი_2013

ბლეზ პასკალი და მარინა ცვეტაევა: უცნაური სიახლოვე

სარა ოსიპოვ ჩანგი_2011

ნიცშეს ტრაგედიის თეორია და ქართული ექსპრესიონისტული დრამა

ანი ჯავახიშვილი_2020

მეტაფორა და მეტამორფოზა

რუსუდან ცანავა _2008

ბიზანტიიდან ბულგარეთამდე და საქართველომდე - მოდიფიკაცია და ტიპოლოგიური მსგავსებები ძველ ბულგარულსა და ქართულ ჰიმნოგრაფიებს შორის

რეგინა კოიჩევა_2012

ფიქციურ სამყაროთა თეორია, როგორც ლიტერატურული გამომგონებლობის თეორია

ენიო სტოიანოვი_2012

რობერტ სტურუა სათეატრო ენის ფორმირებისათვის  

მაკა (მარინე) ვასაძე_2014

ტომას ელიოტის "ოთხი კვარტეტის" მითოპოეტიკური კატეგორიები

თემურ კობახიძე_2014

იდენტობის ძიება და სიმბოლოს რღვევის პარადიგმა გარდატეხის ქალაქში

თეა თალაკვაძე_2019

კუს სიზმარი

სტანკა პეტროვა_2012

დალი კლდეზე მშობიარობს

ოთარ ონიანი_2009

ფაუსტის მსოფლმხედველობა და პანსოფიზმი (,,მაგია

კონსტანტინე ბრეგაძე _2020

მეტაფორის თარგმანის საკითხები (სახარების ტექსტების მიხედვით)

დიაკვანი პეტრე (შიტიკოვი)_2012

ილორის ტაძარი - ისტორია და თანამედროვე პრობლემები

ხატია ალანია_2019

წინარწმენის წინასწარმეტყველება: ეთნოცენტრიზმი და ღირებულებები რეალისტურ და სიმბოლურ საფრთხეებთან ერთად

ანა მაყაშვილი_2017

ნახატის განვითარების თავისებურებები თანამედროვე ქართულ ხელოვნებაში ედმონდ კალანდაძის, ზურაბ ნიჟარაძის, გივი კასრაძისა და დიმიტრი ერისთავის მაგალითზე

მზია ჩიხრაძე_2011

"სხვა საუკუნე გალაკტიონის" (გალაკტიონ ტაბიძის თხუთმეტტომეულის ხუთი ტომის გამო)

ემზარ კვიტაიშვილი_2017

„მგზავრის წერილების“ პაროდია და ირონია პოსტკოლონიალური თვალსაზრისით

ჰაიატე სოტომე_2017

მითოპოეტიკური ქრონოტოპი ჯონ დოს პასოსის რომანში მანჰეტენ ტრანსფერი

ირაკლი ცხვედიანი_2020

გრამატიკულ მნიშვნელობათა ტიპები და მათი გამოხატვის საშუალებანი ძველი ახლო აღმოსავლეთის ენებში (ტემპორალური, ასპექტური და მოდალური მნიშვნელობები შუმერულში, ეგვიპტურსა და აქადურში)

ზურაბ ბარათაშვილი_2010

ეროვნული ფორმის ძიების პრობლემა XX საუკუნის დასაწყისის ქართულ ფერწერაში (დავით კაკაბაძის შემოქმედება 1910-1920-იანი წლები)

ნათია რამიშვილი_2010

მაგიური რეალიზმი და მისი რეფლექსირების დიაპაზონი მწერლობასა და ხელოვნებაში (ზოგადი და ქართული გამოცდილების ანალიზი)

მარიამ გრიგოლია_2020

Homme თუ Femme (შუასაუკუნეების რაინდული რომანის მაგალითზე)

მაკა ელბაქიძე_2017

მივიწყებული წარსულის საიდუმლო

მაკა ელბაქიძე_2009

ტანსაცმლის ტარების ეტიკეტი შუასაუკუნეების მწერლობაში

მაკა ელბაქიძე_2014

მე-20 საუკუნის 70-იანი წლების ნეორეალისტური კინოს სემიოტიკური პარალელები

ირინა უთურგაური_2019

თანამედროვე ქართული თეატრის კვლევა – ახალი ტექნოლოგიები

ლაშა ჩხარტიშვილი, ელენე ბაბაკიშვილი_2015

ჩვენი დროის რეალიზმი

ქეთევან შავგულიძე_2019

თეოდორე სტუდიელი ძველ ქართულ მწერლობაში

ლელა ხაჩიძე_2015

ვიდეო არტი: ტექნოლოგიური პროგრესი და ხელოვნება

ანა გაბელაია_2015

თვითიდენტობის პრობლემა გურამ დოჩანაშვილის ,,სამოსელი პირველსა“ და ოთარ ჭილაძის ,,ყოველმან ჩემმან მპოვნელმანში“ (კომპარატივისტული ანალიზი)

სალომე თიღილაური_2020

ეპიგრაფი, როგორც ინტერტექსტუალური ფენომენი (კლოდ სიმონი და ფრანსუაზ საგანი)

თამარ ჩიხლაძე_2011

ევროპული და აღმოსავლური მყარი სალექსო ფორმები ქართულ პოეზიაში

ნათია სიხარულიძე_2018

რუსთაველი – ნიზამის თანამედროვე: ზოგიერთი პოეტიკური და ესთეტიკური პრინციპის რევიზია

ირმა რატიანი, მაკა ელბაქიძე_2019

"მე მარტო არ ვარ": პინტერი: „მწამებელი სახელმწიფო“ და „გზაზე დადგომისა ვთქვათ“

ენდრიუ გუდსპიდი_2019

რენესანსული ანტროპოცენტრიზმიდან ბაროკოულ თეოცენტრიზმამდე

მაია ნაჭყებია_2016

ლიტერატურისა და ფილმების შედარება, როგორც სამეცნიერო სფერო

ჟანა ნურმანოვა_2012

ავტორი და გმირი ისტორიული პოეტიკის ჭრილში

სოლომონ ტაბუცაძე_2008

მერაბ აბრამიშვილის მხატვრობა, როგორც ფენომენი (საზრისთა ინტერპრეტაცია XX საუკუნის ევროპული ფილოსოფიური აზრის კონტექსტში)

ნათია ებანოიძე_2019

ჰერმენევტიკა და მხატვრული ტექსტის ინტერპრეტაცია

კონსტანტინე ბრეგაძე_2009

ქართული დრამატურგიის სათავეებთან

მარინე გერმისაშვილი_2008

ზეპირი ისტორიის თეორიული და მეთოდოლოგიური კვლევის საკითხები

მარინე ტურაშვილი_2012

მუწდის თარინზგელის ტაძრის მოხატულობა

ნინო ვაშაკიძე_2020

ასი უძველესი იაპონური ლექსი ქართულ ენაზე

თამარ ლომიძე_2018

თავისუფლებისკენ სწრაფვის იდეა და ხერხები უახლესი ქართული თეატრის სცენაზე

ლაშა ჩხარტიშვილი_2019

შოთა რუსთაველი უტილიტარისტების წინააღმდეგ

ლევან ბრეგაძე_2020

70-80-იანი წლების კრიტიკა: ,,რეკონსტრუქციიდან

ნონა კუპრეიშვილი_2008

ნიღბისეული დისკურსი ქართულ მოდერნისტულ პროზაში (ალექსანდრე ცირეკიძის, კონსტანტინე გამსახურდიას, მიხეილ ჯავახიშვილისა და ლეო ქიაჩელის თხზულებების მიხედვით)

ნინო გიორგობიანი_2019

ლიტერატურის თეორია _ XX საუკუნის ძირითადი მეთოდოლოგიური კონცეფციები და მიმდინარეობები

ვენერა კავთიაშვილი_2008

ქართული კინომცოდნეობა − კრიტიკისა და ცენზურის ურთიერთობის ისტორია

გიორგი რაზმაძე_2018

ლიტერატურის მუსიკალურობა და სინესთეზია: მ. კ. ჩიურლიონის "წერილები დევდორაკელისს"

რუტა ბრუზგენე_2017

თენგიზ აბულაძის ტრილოგია

გიორგი რაზმაძე_2014

თანამედროვე შედარებითი ლიტერატურათმცოდნეობის პრობლემები

ნიკოლაი კონრადი_2018

პოეტების ქალაქი: თბილისის კულტურული ცხოვრება 1910-1930-იან წლებში

მზია ჩიხრაძე_2014

„ზაუმი“ – ლინგვისტური ექსპერიმენტიდან არტტენდენციისაკენ

თამარ პაიჭაძე_2017

რეალიზმის ლიტერატურული სკოლა და მისი ქართული მოდელი

ირმა რატიანი_2015

მართლმადიდებლური ხატი თანამედროვე საკრალურ სივრცეში

ეკა ვეკუა_2015

„ბაბილონის გოდოლი? სტუდენტების ტრანზიციის შეფასება უმაღლესი განათლებიდან შრომის ბაზარზე კერძო და საჯარო უნივერსიტეტის შედარებით ანალიზზე დაყრდნობით”

ანა გორგოძე_2020

თანამედროვე ქართული თეატრის კვლევა და მართვა

ლაშა ჩხარტიშვილი_2017

1980-90-იანი წლების "შენელების" ლიტერატურული დისკურსები და კულტურული მოძრაობები, რომლებიც განხორციელდა ნელი ტურიზმის სამოგზაურო ფორმებში და ადასტურებს მდგრადობის პოლიტიკურ კომპონენტს სამმაგი შედეგის სოციალური და ეკოლოგიური ასპექტების მეშვეობით

კონრად გუნეში_2019

სიონის დეკანოზი ნიკოლოზი (მიქაძე) - გადამწერი და მომხატველი

როსტომ კაჭახიძე_2017

ქართველი ქალის სოციალური პრობლემები და მათთან გამკლავების სტრატეგიები პროექტის „ქალები საქართველოდან“ მაგალითზე

თეკლე ქაროსანიძე_2017

სულისა და ხორცის დიქოტომია: თომას ელიოტის ,,ჰიპოპოტამი

თემურ კობახიძე_2008

თამარ მელიქიშვილის შემოქმედების მხატვრულ-სტილისტური თავისებურებები (თანამედროვე ქართული მხატვრობის რამდენიმე ძირითადი ტენდენცია)

ვერიკო გოცირიძე_2017

“უწინდელი საქართველოს” კარნავალი

ქეთევან შავგულიძე_2014

პოსტერის განვითარების ტენდეციები

ნატალია ავალიანი_2016

ვიზუალური ნიშნების ტრანსფორმაცია: მხატვრული ფორმები და კონცეფციები პოსტმოდერნისტული ხელოვნების ქართულ ვერსიაში

ხათუნა ხაბულიანი_2016

მყარი სალექსო ფორმები გაბრიელ ჯაბუშანურის პოეზიაში

თამარ ბარბაქაძე_2017

როგორ უწყობს ხელს აღმოსავლეთ ინგლისის უნივერსიტეტის სწავლის გაუმჯობესების გუნდი სტუდენტის დამოუკიდებელ მსწავლელად ჩამოყალიბებას

გურამ კოკაია_2017

დავით კლდიაშვილი - ჭეშმარიტი კლასიკოსი - ქართული მწერლობის მშვენება*

იუზა ევგენიძე_2013

ქართული ნაციონალური დისკურსის ფორმირება: საქართველოსა და რუსეთის იმპერიის მარკირების მოდელები და ქართული ნაციონალური თვითიდენტიფიკაცია მე-18 საუკუნის დასასრულისა და მე-19 საუკუნის ქართულ ლიტერატურაში

ცირა კილანავა_2013

პოლიტიკური ილუზიისა და კულტურული რეალობის შედარება სამეცნიერო და მხატვრულ ლიტერატურაში: კოსმოპოლიტურობის კონცეპტი და ოცნებები მულტილინგვისტურობაზე სამეცნიერო დისკურსსა და მე-20 საუკუნის პოლიტიკურ რომანში

კონრად გუნეში_2018

ქართული ხალხური ცხოველთა ზღაპრების კომპარატივისტული ანალიზის ზოგიერთი საკითხი

მარინე ტურაშვილი_2014

რესპუბლიკური სირთულეები: ნოე ჟორდანიას „სოციალისტური სიძნელეები“, ანტონიო როვირი ვირგილის „კატალონური სახელმწიფო“ და საფრანგეთში ემიგრირებულ პოლიტიკოს ავტორთა კაპრიზები

ჯერი უაიტი_2019

ტიპოლოგიური პარალელები (VIII-X საუკუნეების ქრისტიანული პოეზიის ისტორიიდან)

ლელა ხაჩიძე _2011

იუზას ბალტუშისის რომანი „საგა იუზის შესახებ“: ერის სასიცოცხლო ძალის არქეტიპული გამოხატულება

რუტა ბრუზგენე_2020

ბესარიონ გაბაშვილის ვერსიფიკაციული სისტემა

თამარ ბარბაქაძე_2013

ლიტერატურის თეორიის პრობლემათა ახალი ხედვა ("ლიტერატურისმცოდნეობის შესავლის" გამოცემის გამო)

მარიამ კარბელაშვილი_2013

ტრიქსტერი და სიმულაკრა

ხათუნა თავდგირიძე_2011

ქართულენოვანი გზამკვლევი კომპარატივისტიკის სამყაროში (2020)

ნათია სიხარულიძე_2020

პოსტკოლონიური ზოოკრიტიციზმის პერსპექტივა მე-19 საუკუნის ქართულ ლიტერატურაში

ჰაიატე სოტომე_2019

პრელუდია, ტოკატა და ფანტაზია XX საუკუნის ევროპულ ინსტრუმენტულ მუსიკაში

რუსუდან თაბაგარი_2016

უცნობი ავტორი „მარინისტული პეიზაჟი“: ტილოს კომპლექსური კვლევა და კონსერვაცია/რესტავრაცია

სესილი სორდია_2017

თარგმანის ცხრა საფეხური. დაკვირვებანი თარგმანის პროცესზე

ლინ კოფინი_2013

ქართველოლოგიური კვლევები - თვითმიზანი თუ საჭიროება?!

ირმა რატიანი_2008

სიცილის ფუნქცია ქართულ პროზაში (დავით კლდიაშვილის „სამანიშვილის დედინაცვალი“; პოლიკარპე კაკაბაძის „ყვარყვარე თუთაბერი“; ნოდარ დუმბაძის „მე, ბებია, ილიკო და ილარიონი“)

მაია ბურდიაშვილი_2019

ფრანგული კულტურისა და ლიტერატურის რეფლექსია მე-17-მე-20 საუკუნის დასაწყისის ქართულ კულტურულ სივრცეში

ირმა რატიანი, ალექსანდრე სტროევი, რუსუდან თურნავა, გაგა ლომიძე_2017

ანალიტიკური რომანი ბალზაკის ნოველაზე (როლან ბარტის „S/Z“-ის ქართულად გამოცემის გამო)

ლევან ბრეგაძე_2014

იოსებ გრიშაშვილის ურითმო (თეთრი) ლექსები

თამარ ბარბაქაძე_2014

ბიზანტიური და ქართული ჰიმნოგრაფიის ისტორიიდან (გიორგი მთაწმინდელის რედაქციის ,,მარხვანი

ლელა ხაჩიძე_2020

გეორგ ლუკაჩის ლიტერატურული კრიტიკა

სიუზან ზონტაგი_2019 (1965)

ვეჯინის ამაღლების ტაძრის მოხატულობა

მარიამ ებანოიძე_2020

რომანტიზმის შემდეგ...

სოლომონ ტაბუცაძე_2011

ილია ჭავჭავაძის პოეტიკა: ძირითადი ტენდენციები

თამარ ლომიძე_2019

სტივენ დედალოსი როგორც უფლისწულ ჰამლეტის „აჩრდილი“ ჯოისის „ულისეში“

ილია პაჭკორია_2015

კანონიერი ქურდების სუბკულტურის გავლენა მოზარდების სოციალიზაციაზე პოსტ-საბჭოთა საქართველოში

ვახტანგ კეკოშვილი_2019

„შავი პიტერიდან“ პრაღის გაზაფხულამდე (ჩეხოსლოვაკური ახალი ტალღის როლი პრაღის გაზაფხულში)

ლევან ცხოვრებაძე_2020

ფემინური და მასკულინური დისკურსის მახასიათებლები (გადაცემა „პრაიმშოუს“ ანალიზის საფუძველზე)

მარიამ ცისკარიშვილი_2020

ამინ არ-რეიჰანის „ჯუჰანი“ და მისი თარგმანების პრობლემატიკა

ნინო სურმავა_2019

თანამედროვე კორეული კინო არტ-ჰაუსსა და ჟანრულ მრავალფეროვნებას შორის: ლი ჩან-დონი, პაკ ჩან-უკი, კიმ კი-დუკი

ეკატერინე კანდელაკი_2013

ქართული პოეტური მოდერნიზმის ინტერტექსტი

ირაკლი კენჭოშვილი_2015

თანამშრომლობა სასწავლო პროცესში, როგორც დემოკრატიული ცნობიერების (ურთიერთდამოკიდებულება, პასუხისმგებლობა და თვითშეფასება) ამაღლების ერთ-ერთი საშუალება

ნათია ვაჩეიშვილი_2016

პაროდიული ასოცირება ჯეიმზ ჯოისის მოთხრობაში „მადლი“

თემურ კობახიძე_2018

კრიზისის დროს ადაპტაციის სტრატეგიები: ქართველი სტუდენტები კორონავირუსის შესახებ

თამარ გონგაძე_2020

დროისა და სივრცის აგებულება ფოლკნერის მოთხრობაში „ვარდი ემილისათვის"

თემურ კობახიძე_2017

გენდერის პრობლემა XX - საუკუნის ქართულ მხატვრობაში (ე. ახვლედიანი, ქ. მაღალაშვილი, რ. ჯავრიშვილი, ა. შალიკაშვილი)

თინათინ ჯანჯღავა_2014

ზოგადი განათლებიდან უმაღლესი განათლების პირველ საფეხურზე: გამოწვევები და რეკომენდაციები. (ბაქსვუდის საერთაშორისო სკოლა - თბილისის წინასაბაკალავრო პროგრამის ანალიზის მიხედვით)

გურამ კოკაია_2016

„სხვა სულიერი“: უცხო სამუელ ბეკეტის დრამატურგიაში

ენდრიუ გუდსპიდი_2018

ნეოკლასიციზმი და აკაკი წერეთლის ჰეროიკული სტროფები

თამარ ბარბაქაძე_2016

რამდენიმე მოსაზრება თბილისის იდენტობის ასპექტების შესახებ არქიტექტურულ ნარატივებში

ხათუნა ხაბულიანი_2016

სავანეთის მოხატულობა „ხალხურად“: სახელდების თავისუბურება

თათია თევდორაშვილი_2018

გალაკტიონის მონორიმი (,,იერი

თამარ ბარბაქაძე_2008

უშვილო ქალები საქართველოში: რელიგიურ აკრძალვებსა და სამედიცინო შესაძლებლობებს შორის

ელენე გავაშელიშვილი_2018

გვიანი შუა საუკუნეების დარბაზული ტიპის ეკლესიები იმერეთში

გვანცა ვაშაკიძე_2020

ფორმალური ზოგადი განათლება და კერძო რეპეტიტორობა, როგორც პარალელური სისტემები

თამარ ბრეგვაძე_2012

გვიანფეოდალური ხანის ქართული მიტრები: მხატვრულ-ისტორიული კვლევა

ეკა ბერელაშვილი_2013

არტისტული კაფე ქიმერიონი და მისი მოხატულობა. ტფილისი, 1919 წელი

თეა ტაბატაძე_2011

საქართველოს მართლმადიდებლური ეკლესიის დამოკიდებულება საზოგადოებაში ქალის როლისადმი (თბილისის 10 ეკლესიის მაგალითი )

ლაურა გამყრელიძე_2018

დასავლური კაპიტალიზმი 21-ე საუკუნის ევროპულ სოციალურ კინოში

ალექსანდრე გაბელია_2017

ქართული საისტორიო პროზის განვითარების ადრეული ეტაპები (პირველწყაროს ლიტერატურული მოდელი – ფიქციიდან ანტიფიქციისკენ) ნაწილი 1

ვლადიმერ ჭელიძე _2016

აკაკის „გამზრდელი“ და განმანათლებლობის პარადიგმა

თეიმურაზ დოიაშვილი_2017

მეორე მსოფლიო ომი და ქართულ-იტალიური ნონკონფორმისტული გამოცდილება (ახალ საარქივო მასალებზე დაყრდნობით)

მაკა ელბაქიძე, მანანა შამილიშვილი, ადა ნემსაძე_2018

ქართულ კალეიდოსკოპში დანახული დრამატული სურათები (ზაზა ფირალიშვილის „კალეიდოსკოპი“)

ზაზა აბზიანიძე_2015

მღვიმევის მონასტრის მთავარი ტაძრის კანკელის დეტალების კონსერვაცია / მანგლისის ღმრთისმშობლის მიძინების ტაძარში დაცული ფერწერული ტილო “მთავარანგელოზი მიქაელი” (კვლევა და რესტავრაცია)

ირაკლი ვართაგავა_2012

წინ გასწრებული საათი ანუ ტრადიციისა და ნოვაციის სინთეზი ქართულ მოდერნისტულ ნარატივში

მაია ჯალიაშვილი_2012

პერსონაჟის სტრუქტურული ტიპის მოდალობის პრინციპისა და ინტერპრეტაციის საკითხისათვის

ნანა მრევლიშვილი _2009

ორმაგობის პრინციპის დაცვა ზღაპრულ ეპოსში

რუსუდან ჩოლოყაშვილი_2014

მინიმალიზმი როგორც პრაქტიკული საჭიროება (მეტაფრასტიდან სვინაქსარამდე)

ივანე ამირხანაშვილი_2017

მითისქმნადობის სპეციფიკა ვაჟა-ფშაველას პოემებში

მანანა კვაჭანტირაძე_2019

ქართულ-აღმოსავლური მუსიკალური კულტურების ურთიერთობის ზოგიერთი ასპექტი

ეკატერინე ბუჩუკური_2009

ქართული მწერლობის სისტემური შესწავლის ისტორიიდან (ვახტანგ კოტეტიშვილი, მიხეილ ზანდუკელი)

თამარ ციციშვილი, ირინე მოდებაძე_2017

ფრანგული თეატრით შთაგონებული ქართული პიესები (ადაპტაცია 1880 –1920 წლების ქართულ დრამატურგიაში)

რუსუდან თურნავა, ნინო გაგოშაშვილი _2019

ზვიად გამსახურდია — ამერიკული ლიტერატურის მკვლევარი და მთარგმნელი

ნინო დარბაისელი_2009

პოეტური ფსიქოთერაპია კრიზისული დახმარების პრაქტიკაში

მარიამ არპენტიევა_2017

კუპელჰალეს ტიპის ეკლესია სოფელ საკრამულში

მარიამ ჭელიძე_2017

ქართველი სტუდენტების ადაპტაციის სტრატეგიები უცხოურ საუნივერსიტეტო და უნივერსიტეტს მიღმა სოციალურ გარემოში

მარი ბაბილოძე_2017

აგიოგრაფიის სტილის საკითხები (თეორიული შენიშვნები)

ივანე ამირხანაშვილი_2012

კონტაქტი

თანამშრომლობისთვის დაგვიკავშირდით / nnadirashvili@propaganda.network ნიკოლოზ ნადირშვილი / კვლევითი პროექტების მენეჯერი Propaganda.network

პროექტის შესახებ

„აკადემიური ნაშრომების მონაცემთა ბაზა“, პირველ ეტაპზე, ხელოვნების თეორიის და მომიჯნავე დისციპლინებში (კულტურის/ხელოვნების მენეჯმენტი/ადმინისტრირება, კულტუროლოგია/კულტურის კვლევები, კულტურის/ხელოვნების სოციოლოგია, ხელოვნების ფილოსოფია, კულტურის ანთროპოლოგია და სხვ.) დაგროვილი სამეცნიერო ცოდნის სისტემატიზაციას და აღნიშნულით საქართველოში არსებული და საზღვარგარეთ ქართველ მკვლევართა მიერ დაგროვილი სამეცნიერო მიღწევების პოპულარიზაციას ისახავს მიზნად. თავის მხრივ, ეს ხელს შეუწყობს ეროვნულ დონეზე ცოდნის კაპიტალის თანამიმდევრულად ზრდას.

ვებგვერდზე განთავსებული ნაშრომები წარმოადგენენ მკვლევართა ინტელექტუალურ საკუთრებას და ისინი შექმნილია კონკრეტულ კვლევით-საგანმანათლებლო ინსტიტუციასთან თანამშრომლობით/ფარგლებში.

ამ მოცემულობის გათვალისწინებით, პლატფორმაზე წარმოდგენილია სამაგისტრო და სადოქტორო ნაშრომები, კვლევით ინსტიტუციებთან თანამშრომლობით განვითარებული მონოგრაფიები და სხვა ტიპის სამეცნიერო ნაშრომები; ამასთან ნაშრომები, რომლებიც გამოქვეყნებულია რეფერირებად ჟურნალებში და საკონოფერენციო მასალები. აკადემიური ნაშრომების მონაცემთა ბაზა წარმოადგენს სახელოვნებო ორგანიზაცია პროპაგანდას „თანამედროვე ხელოვნების არქივი - თბილისი“ ქვე-პროექტს და მხარდაჭერილია განათლების საერთაშორისო ცენტრის კურსდამთავრებულთა ასოციაციის მიერ.