აკადემიური ნაშრომების არქივი

შემოგვიერთდით

facebook

large view
small view

ამირანის მითის კომპოზიციური თავისებურებანი

დალილა ბედიანიძე_2008

კუს სიზმარი

სტანკა პეტროვა_2012

„მგზავრის წერილების“ პაროდია და ირონია პოსტკოლონიალური თვალსაზრისით

ჰაიატე სოტომე_2017

ღვინის ტურიზმის დანიშნულების ადგილის კონკურენტუნარიანობა - ტურისტების პერსპექტივა: საქართველოს მაგალითი

გვანცა სეხნიაშვილი_2020

დავით კლდიაშვილი - ჭეშმარიტი კლასიკოსი - ქართული მწერლობის მშვენება*

იუზა ევგენიძე_2013

თანამედროვე ქართული თეატრის კვლევა – ახალი ტექნოლოგიები

ლაშა ჩხარტიშვილი, ელენე ბაბაკიშვილი_2015

„შავი პიტერიდან“ პრაღის გაზაფხულამდე (ჩეხოსლოვაკური ახალი ტალღის როლი პრაღის გაზაფხულში)

ლევან ცხოვრებაძე_2020

ლიტერატურისა და ფილმების შედარება, როგორც სამეცნიერო სფერო

ჟანა ნურმანოვა_2012

ეპიკური გმირის სიკვდილი და ომის აღქმის ზოგიერთი საკითხი არქაულ კულტურაში

კახა კაციტაძე_2008

ფაუსტის მსოფლმხედველობა და პანსოფიზმი (,,მაგია

კონსტანტინე ბრეგაძე _2020

"სუბიექტური თხრობა და ციტირებული მეტყველება": ისტორია, თეორია და პრაქტიკა (XX საუკუნის დასავლეთ-ევროპული რომანის მიხედვით)

თამარ ჩიხლაძე_2008

მიხეილ ჯავახიშვილის თხზულებათა აუდიოვიზუალური ინტერპრეტაციები

ლელა წიფურია_2011

შუა საუკუნეების ტრადიცია და ნოვაცია თანამედროვე ქართულ რელიგიურ მინანქარში (წმ.გიორგის გამოსახულებათა მაგალითზე)

გვანცა გეგეჭკორი_2009

მყარი სალექსო ფორმები გაბრიელ ჯაბუშანურის პოეზიაში

თამარ ბარბაქაძე_2017

ნახატის განვითარების თავისებურებები თანამედროვე ქართულ ხელოვნებაში ედმონდ კალანდაძის, ზურაბ ნიჟარაძის, გივი კასრაძისა და დიმიტრი ერისთავის მაგალითზე

მზია ჩიხრაძე_2011

ეროვნული ფორმის ძიების პრობლემა XX საუკუნის დასაწყისის ქართულ ფერწერაში (დავით კაკაბაძის შემოქმედება 1910-1920-იანი წლები)

ნათია რამიშვილი_2010

დანტე, ჯოზეფ კონრადი და იოანეს გამოცხადება ტომას ელიოტის

თემურ კობახიძე_2011

მითისქმნადობის სპეციფიკა ვაჟა-ფშაველას პოემებში

მანანა კვაჭანტირაძე_2019

თამარ მელიქიშვილის შემოქმედების მხატვრულ-სტილისტური თავისებურებები (თანამედროვე ქართული მხატვრობის რამდენიმე ძირითადი ტენდენცია)

ვერიკო გოცირიძე_2017

მთვარისკენ სწრაფვის და მასზე ცხოვრების ასახვის თავისებურებები უახლეს სათეატრო ხელოვნებაში

ლაშა ჩხარტიშვილი_2019

ბლეზ პასკალი და მარინა ცვეტაევა: უცნაური სიახლოვე

სარა ოსიპოვ ჩანგი_2011

პოსტკოლონიური პერიოდის ქართულ-რუსული ურთიერთობები ქართულ მხატვრულ და პუბლიცისტურ პროზაში

ნატალია სვანიძე_2017

უშვილო ქალები საქართველოში: რელიგიურ აკრძალვებსა და სამედიცინო შესაძლებლობებს შორის

ელენე გავაშელიშვილი_2018

დალი კლდეზე მშობიარობს

ოთარ ონიანი_2009

კავკასიის ფრანგული დღიური

არჩილ წერედიანი_2019

ლიდერობის წლები, ე.წ. „ტყვიის სამოცდაათიანები“ ჯუზეპე ჯენას რომანში ,,Italia De Profundis“

ტატიანა ა. ბისტროვა_2020

წვირმის ეკლესიაში შემონახული ჭედური საკურთხევლის წინ დასადგამი ჯვრები

თამარ სეხნიაშვილი_2019

ზვიად გამსახურდია — ამერიკული ლიტერატურის მკვლევარი და მთარგმნელი

ნინო დარბაისელი_2009

ჯგუფთაშორისი საფრთხის თეორიის შემოწმება: რეალისტური და სიმბოლური საფრთხეები, რელიგიურობა და გენდერი, როგორც წინარწმენის პრედიქტორები

ანა მაყაშვილი_2018

თბილისის კლუბური კულტურა და ახალგაზრდების სუბკულტურული კაპიტალი

ლანა დავითულიანი_2019

„ორმაგი აგენტები“

ქეთევან შავგულიძე_2019

ამინ არ-რეიჰანის „ჯუჰანი“ და მისი თარგმანების პრობლემატიკა

ნინო სურმავა_2019

იდიომების სტრუქტურა და სემანტიკა ქართულში (შედარებით-შეპირისპირებითი ანალიზი: ინგლისური, ახალი ბერძნული და რუსული ენების მასალის საფუძველზე)

ირინა ლობჟანიძე_2012

თანამშრომლობა სასწავლო პროცესში, როგორც დემოკრატიული ცნობიერების (ურთიერთდამოკიდებულება, პასუხისმგებლობა და თვითშეფასება) ამაღლების ერთ-ერთი საშუალება

ნათია ვაჩეიშვილი_2016

ურბანული სივრეცე გარდამავალ ხანაში და ახალი კულტურული პარადიგმა

ქეთევან ჯიშიაშვილი_2019

მირზა გელოვანის „დაბრუნებული“ სონეტები და სხვა ლექსები

თამარ ბარბაქაძე_2015

გალაკტიონის ცნობილი ლექსის უცნობი სონეტური ვარიანტი

თამარ ბარბაქაძე _2009

ჯოისის „ულისეს“ ქართული თარგმანი

მანანა გელაშვილი, მაია ყიასაშვილი _2020

ტიპოლოგიური პარალელები (VIII-X საუკუნეების ქრისტიანული პოეზიის ისტორიიდან)

ლელა ხაჩიძე _2011

გენდერული სტერეოტიპები ქართულ სატელევიზიო გასართობ თოქ შოუებში

ანუკა ცაავა_2017

ქართველობის პერფორმანსი: გიდების მიერ საქართველოს პრეზენტაცია უცხოელ სტუმრებთან

სალომე დავითაშვილი_2017

სასკოლო-საგანმანათლებლო პროგრამები საქართველოს მუზეუმებში

თინათინ ივანიშვილი_2018

ანთროპოლოგიური მიდგომა ლიტერატურათმცოდნეობაში

ალექსანდრე პანოვი_2009

1970-80-იანი წლების ქართული ხელოვნების ერთი მიმართულება

მარიამ ლორია_2014

თანამედროვე კორეული კინო არტ-ჰაუსსა და ჟანრულ მრავალფეროვნებას შორის: ლი ჩან-დონი, პაკ ჩან-უკი, კიმ კი-დუკი

ეკატერინე კანდელაკი_2013

უდაბნო და მისი თილისმა, სუფიური მისტიკა იბრაჰიმ ალ-ქუნის რომანში

დარეჯან გარდავაძე_2016

ქართული პოეტური მოდერნიზმის ინტერტექსტი

ირაკლი კენჭოშვილი_2015

არტისტული კაფე ქიმერიონი და მისი მოხატულობა. ტფილისი, 1919 წელი

თეა ტაბატაძე_2011

ნიკორწმინდის ეკლესიის კედლის მხატვრობაზე ჩატარებული გვიანი ჩარევები და მათგან გამოწვეული დაზიანება

ნინო კუბლაშვილი_2011

ორვალენტიანი გარდაუვალი შემასმენელი ქართულში (ჩრდილოკავკასიურ ენათა, აფხაზურისა და ლეზგიურის, ზოგიერთი ჩვენებით)

ზურაბ ბარათაშვილი_2016

დრამატული კონფიგურაციის გენდერული ასპექტები (ავგუსტ სტრინდბერგის მამასა და დავით კლდიაშვილის დარისპანის გასაჭირში)

დავით გაბუნია_2019

ბიზანტიიდან ბულგარეთამდე და საქართველომდე - მოდიფიკაცია და ტიპოლოგიური მსგავსებები ძველ ბულგარულსა და ქართულ ჰიმნოგრაფიებს შორის

რეგინა კოიჩევა_2012

კლასიკური პრაგმატიზმი: მიმოხილვა

ანდრეი ტაშევი_2012

ფრანგული თეატრით შთაგონებული ქართული პიესები (ადაპტაცია 1880 –1920 წლების ქართულ დრამატურგიაში)

რუსუდან თურნავა, ნინო გაგოშაშვილი _2019

კანონიერი ქურდების სუბკულტურის გავლენა მოზარდების სოციალიზაციაზე პოსტ-საბჭოთა საქართველოში

ვახტანგ კეკოშვილი_2019

“უწინდელი საქართველოს” კარნავალი

ქეთევან შავგულიძე_2014

დასავლური კაპიტალიზმი 21-ე საუკუნის ევროპულ სოციალურ კინოში

ალექსანდრე გაბელია_2017

ვეჯინის ამაღლების ტაძრის მოხატულობა

მარიამ ებანოიძე_2020

თარგმანის ცხრა საფეხური. დაკვირვებანი თარგმანის პროცესზე

ლინ კოფინი_2013

70-80-იანი წლების კრიტიკა: ,,რეკონსტრუქციიდან

ნონა კუპრეიშვილი_2008

მოდისა და კინოს ურთიერთგავლენა 1950-60 წლების საფრანგეთში

ანა მესხიშვილი_2020

რენესანსი: კონტექსტი

გაგა ლომიძე _2014

მასწავლებლის შეფასება საქართველოში: პროფესიული კაპიტალის პერსპექტივიდან

ნათია ანდღულაძე_2016

სოციო-ლიტერატურათმცოდნეობითი დისკურსის ზოგიერთი ასპექტი

ნათელა ჩიტაური / შორენა შამანაძე_2016

ანალიტიკური რომანი ბალზაკის ნოველაზე (როლან ბარტის „S/Z“-ის ქართულად გამოცემის გამო)

ლევან ბრეგაძე_2014

აგიოგრაფიის ენა

ივანე ამირხანაშვილი_2009

ბატონიშვილი ვახუშტი ენისა და წიგნის გამო ერთიანი საქართველოს ნიშანთა შორის

მერაბ ღაღანიდზე_2019

კუპელჰალეს ტიპის ეკლესია სოფელ საკრამულში

მარიამ ჭელიძე_2017

ასი უძველესი იაპონური ლექსი ქართულ ენაზე

თამარ ლომიძე_2018

ქართველი ქალის სოციალური პრობლემები და მათთან გამკლავების სტრატეგიები პროექტის „ქალები საქართველოდან“ მაგალითზე

თეკლე ქაროსანიძე_2017

ელეგია და კუბიზმი გიიომ აპოლინერის ალკოჰოლებში

ილია გასვიანი _2009

შუასაუკუნეებისა და რენესანსის ესთეტიკურ კატეგორიათა ურთიერთმიმართებისათვის

მაკა ელბაქიძე_2013

XX საუკუნის ოციანი წლების ნარატიული სტრატეგიები

ნონა კუპრეიშვილი_2011

ოთხთავის შექმნის ერთი მივიწყებული პრინციპი

გოჩა კუჭუხიძე_2018

პოლიტიკური ილუზიისა და კულტურული რეალობის შედარება სამეცნიერო და მხატვრულ ლიტერატურაში: კოსმოპოლიტურობის კონცეპტი და ოცნებები მულტილინგვისტურობაზე სამეცნიერო დისკურსსა და მე-20 საუკუნის პოლიტიკურ რომანში

კონრად გუნეში_2018

გვიანი შუა საუკუნეების დარბაზული ტიპის ეკლესიები იმერეთში

გვანცა ვაშაკიძე_2020

მუწდის თარინზგელის ტაძრის მოხატულობა

ნინო ვაშაკიძე_2020

ქართული კინომცოდნეობა − კრიტიკისა და ცენზურის ურთიერთობის ისტორია

გიორგი რაზმაძე_2018

რეალიზმი რუსული კულტურის ისტორიულ-ლიტერატურული ევოლუციის ჭრილში (განვითარება მოდერნულობის პარადიგმის ჩარჩოებში)

ტატიანა მეგრელიშვილი_2012

პოსტერის განვითარების ტენდეციები

ნატალია ავალიანი_2016

შოთა რუსთაველი უტილიტარისტების წინააღმდეგ

ლევან ბრეგაძე_2020

ტრიქსტერი და სიმულაკრა

ხათუნა თავდგირიძე_2011

ქართულ კალეიდოსკოპში დანახული დრამატული სურათები (ზაზა ფირალიშვილის „კალეიდოსკოპი“)

ზაზა აბზიანიძე_2015

აგიოგრაფიული ციტატა

ივანე ამირხანაშვილი_2015

სიტუაციის კომპოზიცია აგიოგრაფიაში

ივანე ამირხანაშვილი_2011

სხეულის პრობლემა მარგარეტ ეტვუდის ტექსტში "წარღვნის წელი"

დიმიტრი ალექსანდროვი_2012

სუფრის თემა უახლეს ქართულ ვიზუალურ ხელოვნებაში

ნიკოლოზ ნადირაშვილი_2014

მარტვიროლოგიის სათავეებთან

ლელა ხაჩიძე_2016

გალაკტიონის მონორიმი (,,იერი

თამარ ბარბაქაძე_2008

გერმანული ექსპრესიონისტული კინოს როლი ნაციზმის დაბადებაში

ლევან აბდუშელიშვილი_2020

მოდერნიზმიდან პოსტ-პოსტმოდერნიზმამდე

რამაზ ჭილაია_2019

წინ გასწრებული საათი ანუ ტრადიციისა და ნოვაციის სინთეზი ქართულ მოდერნისტულ ნარატივში

მაია ჯალიაშვილი_2012

"სხვა საუკუნე გალაკტიონის" (გალაკტიონ ტაბიძის თხუთმეტტომეულის ხუთი ტომის გამო)

ემზარ კვიტაიშვილი_2017

ბერნარდე ნეაპოლელისეული ხელნაწერები

გაგა შურღაია_2016

ქალაქური პარადიგმა

რამაზ ჭილაია_2014

აგიოგრაფიის მკითხველი

ივანე ამირხანაშვილი_2019

აღმოსავლური ზღაპრების კრებულები ევროპაში: არაბული ღამეების ლიტერატურული და ხალხური ვერსიები

ელენე გოგიაშვილი_2017

ირმა რატიანის „ქართული მწერლობა და მსოფლიო ლიტერატურული პროცესი“

თენგიზ კიკაჩეიშვილი_2016

განდევნილი განცდა და მხატვრული ლიტერატურა

ნესტან კუტივაძე_2016

ქართულ-ოსური ლიტერატურული ურთიერთობების ერთი ფურცელი

ალექსანდრე მღებრიშვილი_2019

ფორმალური ზოგადი განათლება და კერძო რეპეტიტორობა, როგორც პარალელური სისტემები

თამარ ბრეგვაძე_2012

რომანტიზმი: ტექსტი და კონტექსტი

გაგა ლომიძე_2015

ჰერმენევტიკა და მხატვრული ტექსტის ინტერპრეტაცია

კონსტანტინე ბრეგაძე_2009

უძველესი ქართული ჯადოსნური ზღაპარის – "ანანას" გენეტიკური საფუძვლები

რუსუდან ჩოლოყაშვილი_2019

აგიოგრაფიის სტილის საკითხები (თეორიული შენიშვნები)

ივანე ამირხანაშვილი_2012

ილორის ტაძარი - ისტორია და თანამედროვე პრობლემები

ხატია ალანია_2019

სტილი – კულტურული მდგომარეობა (მეტაფრასტიკის მაგალითზე)

ივანე ამირხანაშვილი_2016

მაგიური რეალიზმი და მისი რეფლექსირების დიაპაზონი მწერლობასა და ხელოვნებაში (ზოგადი და ქართული გამოცდილების ანალიზი)

მარიამ გრიგოლია_2020

ძალაუფლებრივი დისკურსი ქართველი პოლიტიკოსი ქალების ნარატივებში (პოლიტიკური გადაცემების საფუძველზე)

ანი ლემონჯავა_2018

გოეთეს "არჩევითი ნათესაობა" კონტრასტული ლინგვისტიკისა და თარგმანის თეორიის კონტექსტში (ეძღვნება ნელი ამაშუკელს)

ნატა ჯანელიძე_2009

ზებუნებრივ არსებასთან ქორწინების უძველესი მოტივი ზღაპარში

ელენე გოგიაშვილი_2011

ავტორი რეალიზმის ეპოქაში

სოლომონ ტაბუცაძე_2013

არტისტული თამაშის ვარიაციები ქართული მოდერნისტული რომანების მიხედვით

მაია ჯალიაშვილი_2011

ქართული ნაციონალური დისკურსის ფორმირება: საქართველოსა და რუსეთის იმპერიის მარკირების მოდელები და ქართული ნაციონალური თვითიდენტიფიკაცია მე-18 საუკუნის დასასრულისა და მე-19 საუკუნის ქართულ ლიტერატურაში

ცირა კილანავა_2013

პოსტკოლონიური ზოოკრიტიციზმის პერსპექტივა მე-19 საუკუნის ქართულ ლიტერატურაში

ჰაიატე სოტომე_2019

გენდერის პრობლემა XX - საუკუნის ქართულ მხატვრობაში (ე. ახვლედიანი, ქ. მაღალაშვილი, რ. ჯავრიშვილი, ა. შალიკაშვილი)

თინათინ ჯანჯღავა_2014

კათოლიკური ეკლესიები საქართველოში: ისტორია და არქიტექტურა

ნათია ნაცვლიშვილი_2019

აბსურდის თეორია და აბსურდის თეატრი ქართულ სცენაზე

მართა კოპაძე_2019

კარიკატურა, როგორც აზროვნების მოდელი საბჭოთა ტოტალიტარიზმის პირობებში

მანანა შამილიშვილი, ადა ნემსაძე_2019

პიროვნული იდენტობის ჩამოყალიბება ქართულ კონტექსტში - რაოდენობრივი და თვისებრივი მიდგომა

ნინო სხირტლაძე_2015

ზეპირი ისტორიების კვლევის მეთოდიკის ზოგიერთი საკითხი

მარინე ტურაშვილი_2009

როგორ უწყობს ხელს აღმოსავლეთ ინგლისის უნივერსიტეტის სწავლის გაუმჯობესების გუნდი სტუდენტის დამოუკიდებელ მსწავლელად ჩამოყალიბებას

გურამ კოკაია_2017

რენესანსული ანტროპოცენტრიზმიდან ბაროკოულ თეოცენტრიზმამდე

მაია ნაჭყებია_2016

გიორგი წერეთლის სარედაქციო პოლიტიკა გაზეთ „დროებაში“

ნათია ხუცურაული_2019

აკაკი წერეთლის პოეტიკა: ძირითადი ტენდენციები

თამარ ლომიძე_2020

„ზაუმი“ – ლინგვისტური ექსპერიმენტიდან არტტენდენციისაკენ

თამარ პაიჭაძე_2017

ვიდეო არტი: ტექნოლოგიური პროგრესი და ხელოვნება

ანა გაბელაია_2015

ღირებულებები - კონცეფცია, კვლევა და ალტერნატიული მიდგომა

ლევან თარხნიშვილი_2013

თანამედროვე ხელოვნების სექტორი საქართველოში

ნიკოლოზ ნადირაშვილი_2015

მეტაფორის თარგმანის საკითხები (სახარების ტექსტების მიხედვით)

დიაკვანი პეტრე (შიტიკოვი)_2012

აღმოსავლური ფაიფურის (ჩინეთი,იაპონია) ტექნოლოგიური დახასიათება, რესტავრაცია/კონსერვაცია და კვლევა

ანა ჭუმბურიძე_2017

ინტეგრაცია და იდენტობა

მზია ჩიხრაძე, ქეთევან (ქეთი) შავგულიძე, მარიამ შერგელაშვილი, მარიტა სახლთხუციშვილი, ლანა ქარაია_2019

ქართველი სტუდენტების ადაპტაციის სტრატეგიები უცხოურ საუნივერსიტეტო და უნივერსიტეტს მიღმა სოციალურ გარემოში

მარი ბაბილოძე_2017

ეროტიზმის მხატვრული რეპრეზენტაციები

ნონა კუპრეიშვილი_2018

ფარდობითი დეპრივაცია და ფერადი რევოლუციები პოსტ-საბჭოთა ქვეყნებში

ნინო მაჩურიშვილი_2018

ლეგენდა, მითი, სიმბოლო: ფენომენთა განმარტება ლიტვური თეატრისა და დრამატურგიის განვითარების კონტექსტში

ვიდა ბაკუტიტე_2012

ლიტერატურის მუსიკალურობა და სინესთეზია: მ. კ. ჩიურლიონის "წერილები დევდორაკელისს"

რუტა ბრუზგენე_2017

ნაციონალური ნიჰილიზმი და იდენტობის კრიზისი საბჭოთა/პოსტსაბჭოთა პერიოდის ქართულ ლიტერატურაში

მზია ჯამაგიძე_2019

გიორგი ნიკოლოზის ძე ოქროპირიძე - „დაბახანა“ კომპლექსური კვლევა და კონსერვაცია/ რესტავრაცია

სესილი სორდია_2018

HOPPLA. . . თამაში დროსა და სივრცესთან

ქეთევან შავგულიძე_2016

ილია ჭავჭავაძის პოეტიკა: ძირითადი ტენდენციები

თამარ ლომიძე_2019

კლასიკოსთა თხზულებების აკადემიური გამოცემა და თანამედროვე ტექნოლოგიები

მაია ნინიძე_2014

პოსტმოდერნისტული რომანის პოეტიკა (Summa postmodernica)

კონსტანტინე ბრეგაძე_2013

სტალინი: დემიურგის მიწიერი განსხეულება*

გაგა ლომიძე_2018

ინტერტექსტუალობა გურამ რჩეულიშვილის შემოქმედებაში

მაია ნინიძე, მაია ჯანგიძე_2019

ევროპული და აღმოსავლური მყარი სალექსო ფორმები ქართულ პოეზიაში

ნათია სიხარულიძე_2018

პოეტური ფსიქოთერაპია კრიზისული დახმარების პრაქტიკაში

მარიამ არპენტიევა_2017

რესპუბლიკური სირთულეები: ნოე ჟორდანიას „სოციალისტური სიძნელეები“, ანტონიო როვირი ვირგილის „კატალონური სახელმწიფო“ და საფრანგეთში ემიგრირებულ პოლიტიკოს ავტორთა კაპრიზები

ჯერი უაიტი_2019

პოეტების ქალაქი: თბილისის კულტურული ცხოვრება 1910-1930-იან წლებში

მზია ჩიხრაძე_2014

არაგვისა და "არაგვიანის" სემიოტიკა (ლინგვისტურ-სემიოლოგიური ძიებანი)

გოჩა კუჭუხიძე_2019

"თეთრი მანგურის" მიმართება სამონადირეო ბალადებთან

ოთარ ონიანი_2019

აკაკი წერეთლის უცნობი რუსულენოვანი ავტოგრაფები (ტექსტოლოგიური ანალიზი)

მაია ნინიძე_2013

დროისა და სივრცის აგებულება ფოლკნერის მოთხრობაში „ვარდი ემილისათვის"

თემურ კობახიძე_2017

თენგიზ აბულაძის ტრილოგია

გიორგი რაზმაძე_2014

ლიტერატურის თეორიის პრობლემათა ახალი ხედვა ("ლიტერატურისმცოდნეობის შესავლის" გამოცემის გამო)

მარიამ კარბელაშვილი_2013

აგიოგრაფიის კულტუროლოგიური კონტექსტი

ივანე ამირხანაშვილი_2013

"მე მარტო არ ვარ": პინტერი: „მწამებელი სახელმწიფო“ და „გზაზე დადგომისა ვთქვათ“

ენდრიუ გუდსპიდი_2019

ზეპირი ისტორიის თეორიული და მეთოდოლოგიური კვლევის საკითხები

მარინე ტურაშვილი_2012

შურისძიების შედეგი და მისი პერსპექტივა (არტურ მილერის „სეილემის პროცესი“ მომზარდ მაყურებელთა თეატრში)

ლაშა ჩხარტიშვილი_2020

შემხებლობითი ინტერაქტივი და მისი გამოყენების ხერხები უახლეს ქართულ თეატრში

ლაშა ჩხარტიშვილი_2019

უცნობი ავტორი „მარინისტული პეიზაჟი“: ტილოს კომპლექსური კვლევა და კონსერვაცია/რესტავრაცია

სესილი სორდია_2017

თანამედროვე ქართული თეატრის კვლევა და მართვა

ლაშა ჩხარტიშვილი_2017

რობაქიძე contra სტალინი: ბოლშევიკური ბელადის ხატისა და სტალინის არიმანული არსის მითოსური ჰერმენევტიკა გრიგოლ რობაქიძის კულტურფილოსოფიურ ესეებში

კონსტანტინე ბრეგაძე _2018

რუსთაველი – ნიზამის თანამედროვე: ზოგიერთი პოეტიკური და ესთეტიკური პრინციპის რევიზია

ირმა რატიანი, მაკა ელბაქიძე_2019

ეპიგრაფი, როგორც ინტერტექსტუალური ფენომენი (კლოდ სიმონი და ფრანსუაზ საგანი)

თამარ ჩიხლაძე_2011

შიმშილის ხელოვანი და სიზიფე. აბსურდის ორი ადამიანი

ორნელა ტაჯინი_2013

ბარათაშვილის პოეზიის ანტითეზები

თამაზ ვასაძე_2017

შემოქმედებითი პროცესის რეკონსტრუქცია აკაკი წერეთლის ,,აღმართ-აღმართისა“ და გალაკტიონ ტაბიძის ,,მთაწმინდის მთვარის“ მიხედვით

ნონა კუპრეიშვილი_2020

მღვიმევის მონასტრის მთავარი ტაძრის კანკელის დეტალების კონსერვაცია / მანგლისის ღმრთისმშობლის მიძინების ტაძარში დაცული ფერწერული ტილო “მთავარანგელოზი მიქაელი” (კვლევა და რესტავრაცია)

ირაკლი ვართაგავა_2012

კრეატიული მწერლები და მათი ღვთიური ინსპირაციის მოხმობა

საბარ სულთანი_2017

ფრინველისა და გველის ბრძოლის მითოლოგემა უძველეს გრაფიკულ გამოსახულებასა და ზეპირსიტყვიერებაში

ელენე გოგიაშვილი_2009

პოლიტიკური პროცესებისა და ლიტერატურული დისკურსის ურთიერთმიმართებისათვის. სოციალისტური ქვეყნების გამოცდილება

ირმა რატიანი, ელკა ტრაიკოვა_2019

ავტორის სახის მარკერები იმპერსონალურ თხრობაში (გაბრიელე დ' ნუნციოს

სალომე კენჭოშვილი_2013

მინიმალიზმი როგორც პრაქტიკული საჭიროება (მეტაფრასტიდან სვინაქსარამდე)

ივანე ამირხანაშვილი_2017

ბიზანტიური და ქართული ჰიმნოგრაფიის ისტორიიდან (გიორგი მთაწმინდელის რედაქციის ,,მარხვანი

ლელა ხაჩიძე_2020

სტივენ დედალოსი როგორც უფლისწულ ჰამლეტის „აჩრდილი“ ჯოისის „ულისეში“

ილია პაჭკორია_2015

მართლმადიდებლური ხატი თანამედროვე საკრალურ სივრცეში

ეკა ვეკუა_2015

მე-17 საუკუნის ბოლოს იეზუიტთა სასწავლო თეატრში სამსახიობო ოსტატობის ავთენტური აღდგენის მცდელობა ფრანცისკუს ლანგის 1727 წლის ტრაქტატის

ლევან ტატიშვილი_2016

შუა საუკუნეების ქალაქ დმანისის მოსახლეობის სოციალური, ეთნიკური და კონფესიური სტრუქტურის საკითხები (ისტორიულ-არქეოლოგიური გამოკვლევა)

ჯიმშერ ჩხვიმიანი_2020

ფემიციდის გაშუქების პრაქტიკა ქართულ სატელევიზიო მედიაში

ლელა ჯავახიშვილი_2020

იდენტობის ძიება და სიმბოლოს რღვევის პარადიგმა გარდატეხის ქალაქში

თეა თალაკვაძე_2019

ინსტალაცია, როგორც თანამედროვე ქანდაკების სახე და ანდრო ვეკუას შემოქმედება

მარიამ მამალაძე_2020

ქართული ხალხური ცხოველთა ზღაპრების კომპარატივისტული ანალიზის ზოგიერთი საკითხი

მარინე ტურაშვილი_2014

შედარებითი მითოლოგია. გერმანია-საქართველოს შორის საზღვრის მონაცვლეობა – ამირანი ინტერესთა ცენტრში

დომინიკ ირტენკაუფი_2008

სიონის დეკანოზი ნიკოლოზი (მიქაძე) - გადამწერი და მომხატველი

როსტომ კაჭახიძე_2017

ქართული ლიტერატურული რუკის ხელახალი ფორმირება. ბოლშევიზმი და ქართული ლიტერატურა

გაგა ლომიძე_2017

იმიგრანტებისა და ეთნიკური უმცირესობების შესახებ დისკურსი ქართველი ულტრანაციონალისტების ფეისბუქგვერდებზე

მახარე აჭაიძე_2019

ღვინის ტურიზმის დანიშნულების ადგილის კონკურენტუნარიანობა: საქართველოს მაგალითი

გვანცა სეხნიაშვილი_2020

„ბაბილონის გოდოლი? სტუდენტების ტრანზიციის შეფასება უმაღლესი განათლებიდან შრომის ბაზარზე კერძო და საჯარო უნივერსიტეტის შედარებით ანალიზზე დაყრდნობით”

ანა გორგოძე_2020

გეორგ ლუკაჩის ლიტერატურული კრიტიკა

სიუზან ზონტაგი_2019 (1965)

თანამედროვე ქართული ფემინისტური აქტივიზმის მთავარი მიღწევები და გამოწვევები აქტივისტების პერსპექტივიდან

მარიამ ხოფერია_2018

ავტორის პრობლემა გურამ რჩეულიშვილის შემოქმედებაში

მანანა კვაჭანტირაძე_2015

ჭარბი რითმის გაგებისთვის

აკაკი ხინთიბიძე_2008

მხატვრულ-სტილისტური ტენდენციები აჭარაში მოღვაწე მხატვართა შემოქმედებაში (XX საუკუნის 60-70 იანი წლები)

ლიკა იობიძე_2019

1920-იანი წლების ექსტრა-კანონიკური ლიტერატურა

ივან ხრისტოვი_2012

თეოდორე სტუდიელი ძველ ქართულ მწერლობაში

ლელა ხაჩიძე_2015

მასალები გრიგოლ რობაქიძის შესახებ ჟენევის სახელმწიფო არქივიდან

მაია ვარსიმაშვილი-რაფაელი_2014

ქართული ფოლკლორული სანახაობების მხატვრული გაფორმების ტენდენციები

ავთანდილ ჩაჩავა_2016

ტელე-კინო პროდუქცია როგორც მასობრივი მანიპულაციის საშუალება (საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენიდან ვარდების რევოლუციამდე)

რევაზ ჭიჭინაძე_2014

ნიღბისეული დისკურსი ქართულ მოდერნისტულ პროზაში (ალექსანდრე ცირეკიძის, კონსტანტინე გამსახურდიას, მიხეილ ჯავახიშვილისა და ლეო ქიაჩელის თხზულებების მიხედვით)

ნინო გიორგობიანი_2019

პაროდიული ასოცირება ჯეიმზ ჯოისის მოთხრობაში „მადლი“

თემურ კობახიძე_2018

ბიბლიური პარადიგმატიკისა და სახისმეტყველების თავისებურებანი ვაჟა-ფშაველას შემოქმედებაში

ელისო კალანდარიშვილი_2012

თეატრი არათეატრალურ სივრცეში

ქეთევან შავგულიძე_2011

ტიპოლოგიური პარალელები (VIII-X საუკუნეების ქრისტიანული პოეზიის ისტორიიდან)

ლელა ხაჩიძე_2011

ქართველოლოგიური კვლევები - თვითმიზანი თუ საჭიროება?!

ირმა რატიანი_2008

ეკონომიკური პრობლემები XX ს. დასაწყისის ქართული სოციო-კულტურული დინამიკის ჭრილში (გერონტი ქიქოძე – მზერის გადანაცვლება)

ნონა კუპრეიშვილი_2017

ვიზუალური ნიშნების ტრანსფორმაცია: მხატვრული ფორმები და კონცეფციები პოსტმოდერნისტული ხელოვნების ქართულ ვერსიაში

ხათუნა ხაბულიანი_2016

ფიქციურ სამყაროთა თეორია, როგორც ლიტერატურული გამომგონებლობის თეორია

ენიო სტოიანოვი_2012

რამდენიმე მოსაზრება თბილისის იდენტობის ასპექტების შესახებ არქიტექტურულ ნარატივებში

ხათუნა ხაბულიანი_2016

რომანტიზმი-ტრანსეროვნული დიალოგი

ლევან ბრეგაძე_2019

ქართული მყარი სალექსო ფორმების აღმოსავლური წყაროები*

აპოლონ სილაგაძე_2016

კრიზისის დროს ადაპტაციის სტრატეგიები: ქართველი სტუდენტები კორონავირუსის შესახებ

თამარ გონგაძე_2020

ტანსაცმლის ტარების ეტიკეტი შუასაუკუნეების მწერლობაში

მაკა ელბაქიძე_2014

სატელევიზიო რეკლამის მხატვრულ-შემოქმედებითი ასპექტები (სიტყვა, მუსიკა და ფერი სატელევიზიო რეკლამის სტრუქტურაში)

ვლადიმერ ტატიშვილი_2013

ლიტერატურული ტრადიციის გაგება ქართულ მოდერნიზმში

კონსტანტინე ბრეგაძე _2016

ნოვატორული მხატვრული საშუალებები (კონსტრუქტივიზმი, პროექციული დეკორაცია) ელენე ახვლედიანის სცენოგრაფიაში. 1920-30-იან წლებში განხორციელებული ნამუშევრების მაგალითზე.

ქეთევან შავგულიძე_2003

ქართული ლიტერატურული რუკის ხელახალი ფორმირება. ბოლშევიზმი და ქართული ლიტერატურა

გაგა ლომიძე_2017

წიგნების სიყვარული ათასწლეულის დასასრულს

ჯესიკა პრესმანი _2020

ქართული საისტორიო პროზის განვითარების ადრეული ეტაპები (პირველწყაროს ლიტერატურული მოდელი – ფიქციიდან ანტიფიქციისკენ) ნაწილი 1

ვლადიმერ ჭელიძე _2016

ზმის განმარტებისათვის

ლევან ბრეგაძე _2009

ირმა რატიანის ნაშრომი _ ფაბულა და სიუჟეტი Pro et Contra თბ., ლიტერატურის ინსტიტუტის გამომცემლობა, 2011

რუსუდან ცანავა_2012

გურამ წიბახაშვილის „განმარტებანი“ და ბორის შავერდიანის „ხუთი თანადროული ალბომი“

გურამ კაპანაძე_2014

თაობათა კავშირი - კულტურის ნიშანი

ივანე ამირხანაშვილი_2014

ავტორი და გმირი ისტორიული პოეტიკის ჭრილში

სოლომონ ტაბუცაძე_2008

ლიტერატურული ბაროკოს გეოგრაფია და ეროვნული თავისებურებანი

მაია ნაჭყებია_2015

ოჯახი და საოჯახო ყოფა თურქეთელ ქართველებში (ინეგოლის რაიონის სოფელ ჰაირიეს მოსახლეობის მაგალითზე)

ნინო ოქროსცვარიძე_2014

გერმანული კინოექსპრესიონიზმი

მაია ქამუშაძე_2009

ნიკო ნიკოლაძის სარედაქტორო მოღვაწეობა

ნინო ჭიკაიძე_2019

გამზიარებელი

თამარ ბარბაქაძე_2014

ცნება „ლიტერატურული ჯადოსნური ზღაპარი“ და ჰანს ქრისტიან ანდერსენის ზღაპრები

ანდრეი კოროვინი_2019

მოდერნისტული ძიებები XX საუკუნის პირველი ათწლეულების ქართულ კინომხატვრობაში

მარიამ ჩორგოლიანი_2016

"ირმიგალი" – გალაკტიონ ტაბიძის ენიგმატური ლექსემა

თეიმურაზ დოიაშვილი_2018

ფრანგული კულტურისა და ლიტერატურის რეფლექსია მე-17-მე-20 საუკუნის დასაწყისის ქართულ კულტურულ სივრცეში

ირმა რატიანი, ალექსანდრე სტროევი, რუსუდან თურნავა, გაგა ლომიძე_2017

სარა კეინი და თანამედროვე ბრიტანელ ქალთა დრამატურგია

ანა კვინიკაძე_2018

რომანტიზმის შემდეგ...

სოლომონ ტაბუცაძე_2011

"ხელოვნება როგორც ხსნის საშუალება" და "ისტორია როგორც ხელოვნების შექმნა" - გაფართოება, გამორიცხვა და განმეორება: დიმიტრი მერეჟკოვსკი და მისი ახლო მეგზურები

იორდან ლიუცკანოვი_2011

კონსენსუსი და დაპირისპირება თანამედროვე ქართულ სამზარეულოში: სემიოტიკური ანალიზი

ნინო რჩეულიშვილი_2019

გოეთეს სწავლება ურფენომენზე (Urphänomen) და მისი რეცეფცია გრიგოლ რობაქიძის შემოქმედებაში

კონსტანტინე ბრეგაძე_2011

ორმაგობის პრინციპის დაცვა ზღაპრულ ეპოსში

რუსუდან ჩოლოყაშვილი_2014

„მეფე ლირი“ ქართულ სცენაზე - რას გვეუბნება სტატისტიკა?

ლაშა ჩხარტიშვილი_2013

ტრადიციული პოეზიის ნიშნები და მათი ფუნქცია მაჰმუდ დარვიშის ლექსში "შეყვარებული პალესტინიდან"

ნინო დოლიძე_2019

ემოციური დისკურსის პრაგმაკომუნიკაციური ასპექტები იტალიურ და ქართულ ენებში

ნანა ლომია_2012

მემკვიდრეობის განაწილების გენდერული ასპექტები ქართულ კულტურაში

მაია არავიაშვილი_2015

ქალური ენისა და თვითგამოხატვის პრობლემები ინგებორგ ბახმანისა და ლია სტურუას პოეტურ ტექსტებში

სალომე პატარიძე_2019

სულისა და ხორცის დიქოტომია: თომას ელიოტის ,,ჰიპოპოტამი

თემურ კობახიძე_2008

საეკლესიო მონუმენტური მხატვრობა კომუნისტური ეპოქის საქართველოში

თეა ინწკირველი_2007

ომი, ეპოქა, ქალაქი... (XX საუკუნის 90-იანი წლების მწვავე პრობლემები უახლეს ქართულ სათეატრო რეჟისურაში)

ლაშა ჩხარტიშვილი_2019

საქართველოს მართლმადიდებლური ეკლესიის დამოკიდებულება საზოგადოებაში ქალის როლისადმი (თბილისის 10 ეკლესიის მაგალითი )

ლაურა გამყრელიძე_2018

ქართველი სტუდენტების მიერ ეროვნული იდენტობის თვითპრეზენტაცია ევროპის უნივერსიტეტებში

მანანა ენუქიძე_2019

თვითიდენტობის პრობლემა გურამ დოჩანაშვილის ,,სამოსელი პირველსა“ და ოთარ ჭილაძის ,,ყოველმან ჩემმან მპოვნელმანში“ (კომპარატივისტული ანალიზი)

სალომე თიღილაური_2020

მითოპოეტიკური ქრონოტოპი ჯონ დოს პასოსის რომანში მანჰეტენ ტრანსფერი

ირაკლი ცხვედიანი_2020

ტრანსკულტურული ტექსტი და არაჰეგემონური უნივერსალიზმი. „ალი და ნინოს“ წაკითხვა გლობალური ლიტერატურული კვლევების კონტექსტში

ევა ა. ლუკაზჩიკი_2020

რევაზ სირაძე - "კულტურა და სახისმეტყველება"

ნანა გონჯილაშვილი_2008

თვითკანონიზება - კანონის თეორიის ერთი წახნაგი

თინათინ ბიგანიშვილი_2011

ქართული მოდერნიზმი როგორც ოქციდენტოცენტრიზმი (ქართული ლიტერატურული მოდერნიზმის სოციოკულტურული, ესთეტიკური და პოეტოლოგიური კონტექსტები)

კონსტანტინე ბრეგაძე _2015

ქართული კრიტიკა რეცეფციული ესთეტიკის სათავეებთან

ნონა კუპრეიშვილი_2009

ჩვენი დროის რეალიზმი

ქეთევან შავგულიძე_2019

რეალიზმის ლიტერატურული სკოლა და მისი ქართული მოდელი

ირმა რატიანი_2015

მეტაფორა და მეტამორფოზა

რუსუდან ცანავა _2008

აკაკის „გამზრდელი“ და განმანათლებლობის პარადიგმა

თეიმურაზ დოიაშვილი_2017

ნადირობის თემა სვანურ მუსიკალურ ფოლკლორში

მაკა ხარძიანი_2010

არაბული ლექსის განახლებისათვის ბრძოლის II ეტაპი (მომხრეები და მოწინააღმდეგენი)

გიორგი ლობჟანიძე_2008

ევროკავშირი „ევროტურების“ საფუძველზე და პარალელები ქართულ რეალობასთან

ლიკა გაბისონია_2017

ქართული საფერხულო სიმღერები: მუსიკალური ენის თავისებურებები

ოთარ კაპანაძე_2014

იდეოლოგიური დისკურსის ფუნქციონირება ტოტალიტარული რეჟიმის ოფიციალურ ტექსტებში (სტალინის 60 წლისთავისადმი მიძღვნილი კრებულის მასალების მიხედვით)

კონსტანტინე ბრეგაძე _2019

ტრავმული მეხსიერების რეპრეზენტაცია ჩან-დონ ლის კინოში

ნინო შველიძე_2019

თავისუფლებისკენ სწრაფვის იდეა და ხერხები უახლესი ქართული თეატრის სცენაზე

ლაშა ჩხარტიშვილი_2019

გრამატიკულ მნიშვნელობათა ტიპები და მათი გამოხატვის საშუალებანი ძველი ახლო აღმოსავლეთის ენებში (ტემპორალური, ასპექტური და მოდალური მნიშვნელობები შუმერულში, ეგვიპტურსა და აქადურში)

ზურაბ ბარათაშვილი_2010

პერსონაჟის სტრუქტურული ტიპის მოდალობის პრინციპისა და ინტერპრეტაციის საკითხისათვის

ნანა მრევლიშვილი _2009

წინარწმენის წინასწარმეტყველება: ეთნოცენტრიზმი და ღირებულებები რეალისტურ და სიმბოლურ საფრთხეებთან ერთად

ანა მაყაშვილი_2017

სავანეთის მოხატულობა „ხალხურად“: სახელდების თავისუბურება

თათია თევდორაშვილი_2018

რევოლუცია და შემოქმედებითი პროცესი. ქართული ლიტერატურული გამოცდილება

ირმა რატიანი_2013

ყველასაც თურმე ენა აქვს: ვაჟა-ფშაველას პოემა "გველის მჭამელი" Animal Studies-ის პერსპექტივიდან

ჰაიატე სოტომე_2018

თანამედროვე და უახლესი თეატრი — დეფინიცია და საზღვრები

ლაშა ჩხარტიშვილი_2019

გვიანფეოდალური ხანის ქართული მიტრები: მხატვრულ-ისტორიული კვლევა

ეკა ბერელაშვილი_2013

1980-90-იანი წლების "შენელების" ლიტერატურული დისკურსები და კულტურული მოძრაობები, რომლებიც განხორციელდა ნელი ტურიზმის სამოგზაურო ფორმებში და ადასტურებს მდგრადობის პოლიტიკურ კომპონენტს სამმაგი შედეგის სოციალური და ეკოლოგიური ასპექტების მეშვეობით

კონრად გუნეში_2019

თანამედროვე შედარებითი ლიტერატურათმცოდნეობის პრობლემები

ნიკოლაი კონრადი_2018

ნიკოლოზ ბარათაშვილი და გერმანული რომანტიზმი

კონსტანტინე ბრეგაძე _2017

ქართული დრამატურგიის სათავეებთან

მარინე გერმისაშვილი_2008

ტელეიკონური გამოსახულება 1970-1980-იან წლების საქართველოში

პაპუნა ჩივაძე_2018

ნიცშეს ტრაგედიის თეორია და ქართული ექსპრესიონისტული დრამა

ანი ჯავახიშვილი_2020

კულტურის სფეროს შემოსავლიანობის მენეჯმენტი მარკეტინგული კომუნიკაციების მეშვეობით

დოდო ჭუმბურიძე_2015

მთარგმნელის პრობლემა ძველ საქართველოში და საკითხის კვლევის ძირითადი მეთოდოლოგიური ასპექტები

ნანა მრევლიშვილი, ეკა ჩიკვაიძე_2008

რობერტ სტურუა სათეატრო ენის ფორმირებისათვის  

მაკა (მარინე) ვასაძე_2014

,,ბანალური ნაციონალიზმის’’ გამოვლენის ფორმები აფხაზეთში და მისი გავლენა ქართულ-აფხაზურ ურთიერთობებზე

მარიამ მორგოშია_2018

ზოგადი განათლებიდან უმაღლესი განათლების პირველ საფეხურზე: გამოწვევები და რეკომენდაციები. (ბაქსვუდის საერთაშორისო სკოლა - თბილისის წინასაბაკალავრო პროგრამის ანალიზის მიხედვით)

გურამ კოკაია_2016

ხელოვნება და ხელოვანები რომის კათოლიკური ეკლესიის მეცენატობის პირობებში - მიქელანჯელოს მიერ განხორციელებული პროექტების

გიორგი ჭეიშვილი_2014

"მეხელთა" მოღვაწეობის ისტორიიდან (სტეფანე სანანოისძე - ჭყონდიდელი)

ლელა ხაჩიძე_2013

ქისტური თქმულებისა და ქართული „ეთერიანის“ საერთო მითოსური ფესვები

რუსუდან ჩოლოყაშვილი, ქევინ თუითი_2020

მესამე სივრცის შექმნა როგორც ნაციონალური ნარატივისგან თავის დაღწევის მცდელობა

მზია ჯამაგიძე_2018

ქართული ავანგრდი: ფუტურიზმი და სხვა

მზია ჩიხრაძე_2020

იოსებ გრიშაშვილის ურითმო (თეთრი) ლექსები

თამარ ბარბაქაძე_2014

სასწაულის კომპოზიცია

ივანე ამირხანაშვილი_2008

მედეას არსის პრობლემატური საკითხები მითოსის ე.წ. ჰორიზონტალური და ვერტიკალური ტრადიციით შესწავლის ჭრილში

ქეთევან ნადარეიშვილი_2015

სიცილის ფუნქცია ქართულ პროზაში (დავით კლდიაშვილის „სამანიშვილის დედინაცვალი“; პოლიკარპე კაკაბაძის „ყვარყვარე თუთაბერი“; ნოდარ დუმბაძის „მე, ბებია, ილიკო და ილარიონი“)

მაია ბურდიაშვილი_2019

ქართული მოდერნიზმი: ისტორიული კონტექსტი და ტიპოლოგია

ნათია სიხარულიძე_2016

ქართულენოვანი გზამკვლევი კომპარატივისტიკის სამყაროში (2020)

ნათია სიხარულიძე_2020

მხოლოდ დანაშაული და სასჯელი გადარჩა! აღმოსავლეთ ევროპული მსოფლიო ლიტერატურის ადაპტირება „ილუსტრირებული კლასიკიდან“ რუს კიკის „გრაფიკულ კანონამდე

მიშელ დე დობელეერი_2016

სახელმწიფო და ქართული თეატრის ურთიერთობის რამდენიმე ასპექტი პოსტსაბჭოთა პერიოდში

ლაშა ჩხარტიშვილი_2016

კვლავ ძველი ქართული მწერლობის პერიოდებისა და მიჯნებისათვის

ლაურა გრიგოლაშვილი_2008

აღმოსავლური კულტურის ელემენტები ევროპულ ავანგარდულ ძიებებში (ანტონენ არტო, პიტერ ბრუკი, ეჟი გროტოვსკი, ეუჯენიო ბარბა) 

გურამ კოკაია_2012

ფემინური და მასკულინური დისკურსის მახასიათებლები (გადაცემა „პრაიმშოუს“ ანალიზის საფუძველზე)

მარიამ ცისკარიშვილი_2020

კანონი, როგორც ფუნქცია (კიმენი)

ივანე ამირხანაშვილი_2018

ნეოკლასიციზმი და აკაკი წერეთლის ჰეროიკული სტროფები

თამარ ბარბაქაძე_2016

ბესარიონ გაბაშვილის ვერსიფიკაციული სისტემა

თამარ ბარბაქაძე_2013

რეზო ყარალაშვილი – ლიტერატურის თეორეტიკოსი (რეცეფციული ესთეტიკა)

ლევან ბრეგაძე_2017

ქალაქი – კულტურული სივრცე სიმბოლისტურ ტექსტში (ინტერტექსტი და ქართული შემოქმედებითი გამოცდილება)

თამარ პაიჭაძე_2018

პოლიტიკური თეატრის იკონოგრაფია

სოლომონ ტაბუცაძე_2019

ბიბლიის განმარტების მეთოდები

ელისო კალანდარიშვილი _2009

ჰერმენევტიკა - თეორია და პრაქტიკა

თინათინ თვალჭრელიძე_2010

ბიოგრაფიული ნაწარმოებების შექმნის ეპისტემოლოგიური ასპექტები

შაფაქ დადაშოვა_2018

X საუკუნის შუა ხანების ქართული საფასადო პლასტიკის თავისებურებანი კუმურდოს ტაძრის მაგალითზე

მედეა (დეა) გუნია_2015

სამსახიობო ოსტატობის მეთოდიკა ელია კაზანის შემოქმედებაში

ნელი ზაქარეიშვილი_2017

ქართული მწერლობის სისტემური შესწავლის ისტორიიდან (ვახტანგ კოტეტიშვილი, მიხეილ ზანდუკელი)

თამარ ციციშვილი, ირინე მოდებაძე_2017

ტრადიცია, ინდივიდუალური ტალანტი და ინტერვალი: ვიაჩესლავ ივანოვისა და ტომას სტერნზ ელიოტის შედარებისთვის

იორდან ლუცკანოვი_2016

სერგეი მესხი და გაზეთი „დროება“

ნინო მჭედლიძე_2019

აგიოგრაფიის ანტიგმირი

ივანე ამირხანაშვილი_2014

„სხვა სულიერი“: უცხო სამუელ ბეკეტის დრამატურგიაში

ენდრიუ გუდსპიდი_2018

ფრანც კაფკას ნოველა „განაჩენის“ („Das Urteil“) ეგზისტენციალური სივრცე

კონსტანტინე ბრეგაძე _2014

ქართველი ემიგრანტი ხელოვანები თანამედროვე მსოფლიო ხელოვნების რთულ ლანდშაფტში

მზია ჩიხრაძე, ქეთევან შავგულიძე, მარიამ შერგელაშვილი_2019

იუზას ბალტუშისის რომანი „საგა იუზის შესახებ“: ერის სასიცოცხლო ძალის არქეტიპული გამოხატულება

რუტა ბრუზგენე_2020

პერსონაჟთა ქცევის კონცეპტუალური მოტივაციები ვაჟაფშაველას „სტუმარ-მასპინძელში“

მანანა კვაჭანტირაძე_2020

მეორე მსოფლიო ომი და ქართულ-იტალიური ნონკონფორმისტული გამოცდილება (ახალ საარქივო მასალებზე დაყრდნობით)

მაკა ელბაქიძე, მანანა შამილიშვილი, ადა ნემსაძე_2018

Homme თუ Femme (შუასაუკუნეების რაინდული რომანის მაგალითზე)

მაკა ელბაქიძე_2017

ქრისტიანული საღვთისმსახურო მუსიკა XIX-XXI საუკუნეების თბილისში

ნინო ნანეიშვილი_2020

"დონ კიხოტი": აღორძინების ხანის ჟანრთა სინთეზი

ირაკლი კენჭოშვილი_2014

ფრიდრიხ ნიცშეს ფილოსოფიის ქრისტიანული ფალსიფიკაცია ერთ გალაკტიონოლოგიურ კვლევაში

მინდია ცეცხლაძე_2019

მოდერნიზმის ეპოქა, როგორც მითოსს მოკლებული დრო, კონსტანტინე გამსახურდიას რომანში ,,დიონისოს ღიმილი:

კონსტანტინე ბრეგაძე _2012

ტომას ელიოტის "ოთხი კვარტეტის" მითოპოეტიკური კატეგორიები

თემურ კობახიძე_2014

ბულგარული ბახუსური პოეზია XIX საუკუნიდან: კონტექსტი, სპეციფიკა და ლირიული თემატიკა

ანა ალექსიევა_2012

მე-20 საუკუნის 70-იანი წლების ნეორეალისტური კინოს სემიოტიკური პარალელები

ირინა უთურგაური_2019

კონსტანტინე ბრეგაძის "მოდერნი და მოდერნიზმი"

ბელა წიფურია_2018

სიმბოლოს განმარტებისათვის

ანა ლეთოდიანი_2011

ქართულ-აღმოსავლური მუსიკალური კულტურების ურთიერთობის ზოგიერთი ასპექტი

ეკატერინე ბუჩუკური_2009

მივიწყებული წარსულის საიდუმლო

მაკა ელბაქიძე_2009

ავან-გარდი ქართულ თეატრში

ქეთევან შავგულიძე_2010

მუსიკალური თხრობის ვარიაციები ქართულ მოდერნისტულ რომანში

მაია ჯალიაშვილი_2015

თამაზ ვასაძის ლიტერატურულ-ფილოსოფიურ ესსების კრებული

ქეთევან ნინიძე_2015

პრელუდია, ტოკატა და ფანტაზია XX საუკუნის ევროპულ ინსტრუმენტულ მუსიკაში

რუსუდან თაბაგარი_2016

X საუკუნის ქართული და ბულგარული ჰიმნოგრაფიის ისტორიიდან

ლელა ხაჩიძე_2012

მერაბ აბრამიშვილის მხატვრობა, როგორც ფენომენი (საზრისთა ინტერპრეტაცია XX საუკუნის ევროპული ფილოსოფიური აზრის კონტექსტში)

ნათია ებანოიძე_2019

საჯაროობის შოკი: პრივატული და საჯარო სფეროების კონფლიქტი თანამედროვე ქართულ საზოგადოებაში

თათია კეკელია_2017

ლიტერატურის თეორია _ XX საუკუნის ძირითადი მეთოდოლოგიური კონცეფციები და მიმდინარეობები

ვენერა კავთიაშვილი_2008

ისევ "ათენი იერუსალიმის წინააღმდეგ" შესახებ (ლევ შესტოვის ტრაგედიის კონტრ-ელენ(ისტ)ური ფილოსოფია)

იორდან ლუცკანოვი_2012

კონტაქტი

თანამშრომლობისთვის დაგვიკავშირდით / nnadirashvili@propaganda.network ნიკოლოზ ნადირშვილი / კვლევითი პროექტების მენეჯერი Propaganda.network

პროექტის შესახებ

„აკადემიური ნაშრომების მონაცემთა ბაზა“, პირველ ეტაპზე, ხელოვნების თეორიის და მომიჯნავე დისციპლინებში (კულტურის/ხელოვნების მენეჯმენტი/ადმინისტრირება, კულტუროლოგია/კულტურის კვლევები, კულტურის/ხელოვნების სოციოლოგია, ხელოვნების ფილოსოფია, კულტურის ანთროპოლოგია და სხვ.) დაგროვილი სამეცნიერო ცოდნის სისტემატიზაციას და აღნიშნულით საქართველოში არსებული და საზღვარგარეთ ქართველ მკვლევართა მიერ დაგროვილი სამეცნიერო მიღწევების პოპულარიზაციას ისახავს მიზნად. თავის მხრივ, ეს ხელს შეუწყობს ეროვნულ დონეზე ცოდნის კაპიტალის თანამიმდევრულად ზრდას.

ვებგვერდზე განთავსებული ნაშრომები წარმოადგენენ მკვლევართა ინტელექტუალურ საკუთრებას და ისინი შექმნილია კონკრეტულ კვლევით-საგანმანათლებლო ინსტიტუციასთან თანამშრომლობით/ფარგლებში.

ამ მოცემულობის გათვალისწინებით, პლატფორმაზე წარმოდგენილია სამაგისტრო და სადოქტორო ნაშრომები, კვლევით ინსტიტუციებთან თანამშრომლობით განვითარებული მონოგრაფიები და სხვა ტიპის სამეცნიერო ნაშრომები; ამასთან ნაშრომები, რომლებიც გამოქვეყნებულია რეფერირებად ჟურნალებში და საკონოფერენციო მასალები. აკადემიური ნაშრომების მონაცემთა ბაზა წარმოადგენს სახელოვნებო ორგანიზაცია პროპაგანდას „თანამედროვე ხელოვნების არქივი - თბილისი“ ქვე-პროექტს და მხარდაჭერილია განათლების საერთაშორისო ცენტრის კურსდამთავრებულთა ასოციაციის მიერ.